Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MIGRINTERACT — Wynik w skrócie

Project ID: 326370
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Opracowywanie przepisów imigracyjnych

Naukowcy z UE zastosowali nowatorskie podejście do przeanalizowania zmian prawnych dotyczących przepisów migracyjnych w trzech krajach Maghrebu (Mauretanii, Maroku i Tunezji), począwszy od roku 2003. Wyniki tych badań pozwoliły na dokładniejsze poznanie normatywnych interakcji w tej dziedzinie.
Opracowywanie przepisów imigracyjnych
W ramach projektu MIGRINTERACT (Normative interaction and law-making: Regulating migration in the Maghreb) badano mnogość interakcji między szeregiem różnych zewnętrznych i wewnętrznych czynników normatywnych, prowadzących do reformy przepisów. Uwzględniono też specyfikę tworzenia prawa w poszczególnych krajach, w dziedzinie, w której prawo jest zglobalizowane.

Prace rozpoczęto w połowie 2013 r. W tamtym okresie we wszystkich trzech krajach zachodziły zmiany prawne i prowadzone były debaty obywatelskie, społeczne i polityczne, dotyczące kwestii związanych z migracją i ochroną, a także dyskryminacją i tożsamością.

Uczeni badali, w jaki sposób nowe przepisy dotyczące migracji są omawiane, udoskonalane i przyjmowane w trzech krajach Maghrebu. Analizowano przemiany społeczne oraz procesy tworzenia prawa migracyjnego, przeglądając i porównując ze sobą przepisy przyjęte w latach 2000. z ustawami i rozwiązaniami obowiązującymi od roku 2010.

Zespół wyszczególnił siły, które powinny być nośnikiem i odpowiadać za rozkład norm i standardów w dziedzinie migracji w każdym z badanych krajów, oraz ocenił ich normatywny wpływ na procesy legislacyjne. W Maroku wielu interesariuszy wzięło udział w działaniach zmierzających do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących imigracji i azylu. W Tunezji proces był bardziej rozproszony i mniej priorytetowy, ale jednocześnie charakteryzował się bardziej zróżnicowanym oddziaływaniem i interakcjami niż w przeszłości. Ustalono, że Mauretania ma bardziej stabilny profil, a wprowadzone w ostatnim czasie (ograniczone) zmiany prawne stanowią kontynuację procesu rozpoczętego w 2005 r.

Inna część ustaleń dotyczy dynamicznego charakteru i specyficznej dla danego kraju interakcji sił wpływających na proces tworzenia prawa w Mauretanii, Maroku i Tunezji. Wydaje się, że można wyróżnić dwa decydujące elementy w zakresie oceny normatywności: rolę indywidualnych osób (np. ministra ds. migracji) oraz interakcje między tymi osobami i różnymi siłami (aktorami i czynnikami).

Rezultaty omawianego projektu mają istotne znaczenie dla badań nad migracją, gdyż pozwalają na określenie podstawowych zmian zachodzących w regionie Maghrebu, dotyczących zarówno prawodawstwa, jak i migracji. Dzięki przygotowaniu gruntu pod interdyscyplinarne podejście do kwestii migracji projekt MIGRINTERACT może przyczynić się do zmiany sposobu, w jaki społeczeństwo obywatelskie i prawodawcy podchodzą do związanych z migracją zmian prawnych i politycznych w Afryce, UE i regionie Maghrebu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migracja, prawodawstwo, MIGRINTERACT, Maghreb, interakcje normatywne, polika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę