Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Gen-Meta — Wynik w skrócie

Project ID: 330569
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Systemy sztucznej inteligencji mogą już wkrótce rozumieć metafory językowe

Najnowsze badania, dzięki którym sztuczna inteligencja może zacząć rozumieć metafory, przyniesie nam liczne korzyści już w nieodległej przyszłości.
Systemy sztucznej inteligencji mogą już wkrótce rozumieć metafory językowe
Metafory wzbogacają nasze języki od tysiącleci, sprawdzając się w tak różnych dziedzinach, jak psychologia, filozofia, edukacja, polityka czy biznes. Ten czysto ludzki sposób wyrażania się stanowi wyzwanie dla systemów sztucznej inteligencji (SI), które muszą rozumieć metafory, aby móc komunikować się z ludźmi.

W ramach projektu GEN-META (Generating metaphors using a combination of AI reasoning and corpus-based modeling of formulaic expressions), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób SI mogłaby rozumieć i tworzyć metafory. Uczeni starali się zbudować system rozumienia i tworzenia języka naturalnego, koncentrujący się na dialogu i wykorzystujący najnowsze mechanizmy generowania metafor. Założeniem projektu META było nauczenie systemu, kiedy (jeżeli w ogóle) ma zastosować metaforę, dodanie do niego określonych wyrazów i zwrotów metaforycznych oraz wypromowanie naturalnych form ekspresji metaforycznej.

Łącząc dwa istniejące systemy językowe SI w nowatorski sposób, zespół rozszerzył pierwotną koncepcję opracowywanego systemu. Uczeni chcieli umożliwić zrozumienie metafor wykraczające poza zdolności dotychczas proponowanych systemów oraz stworzyć metaforycznie wyrażane wyjściowe dane językowe z wykorzystaniem nowych metod rozumienia metafor.

Prace dotyczyły również wykrywania metafor w tekście oraz gromadzenia licznych testów przedstawiających używanie metafor w różnych kontekstach, takich jak zmiana klimatu, imigracja czy bezpieczeństwo.

Ogólnie rzecz biorąc, omawiane badanie przyczyniło się do znaczącej poprawy dokładności i przydatności zautomatyzowanych systemów przetwarzania języka naturalnego w odniesieniu do szeregu różnych codziennych czynności. Systemy takie będzie można wykorzystać na przykład w integracji ludności z grup zmarginalizowanych w ramach europejskiej gospodarki cyfrowej poprzez ułatwienie współpracy między człowiekiem i komputerem. Innym przykładem jest udoskonalenie technologii nauczania języków. To tylko kwestia czasu, zanim SI zacznie rozumieć metafory i umożliwi bardzo realistyczną komunikację człowieka z maszynami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sztuczna inteligencja, metafory, GEN-META, gospodarka cyfrowa, interfejs człowiek-komputer
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę