Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SYNEURGY — Wynik w skrócie

Project ID: 302896
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwecja

Badanie genów związanych z funkcjonowaniem mózgu

Nowo powstająca dziedzina genomiki obrazowej polega na identyfikacji genów, które wpływają na neurobiologię ludzkiego zachowania i chorób psychicznych. Badacze z unijnego projektu stworzyli narzędzia do integracyjnego modelowania predykcyjnego, aby wykorzystać pełen potencjał często nieporównywalnych danych.
Badanie genów związanych z funkcjonowaniem mózgu
Uczestnicy projektu SYNEURGY (Synergistic modeling of gene-brain couplings with applications in affective neuroscience) użyli uczenia maszynowego, aby umożliwić potężne, wielozmienne, ogólne, uniwersalne modelowanie predykatywne wzorców odpowiedzi mózgu na podstawie znanych danych. Badacze zastosowali nowe technologie w badaniu populacji z mutacją skutkującą nietypowym odczuwaniem dotyku i wrażliwością na ból, tzw. allodynią mechaniczną.

Stworzone narzędzia dostarczyły nowych metod badania ludzkiego mózgu i związanych ze zmianami genetycznymi wzorców jego odpowiedzi. Badanie multisensorycznej integracji oraz identyfikacja biomarkerów autyzmu i zmian neurologicznych w chorobie Alzheimera uwzględniało przetwarzanie danych w mózgu i zmiany chorobowe.

Wyniki badania zostały szeroko rozpowszechnione poprzez różnorodne media. Zostały zaprezentowane podczas 17 prezentacji posterów na konferencjach (cztery wybrano do dyskusji), jednej pracy przeglądowej, jednego rozdziału książki, pięciu publikacji w czasopismach oraz trzech publikacji wystąpień konferencyjnych. Zainteresowanie algorytmem zaowocowało opublikowaniem wpisu przez jednego z najważniejszych Glogerów specjalizującego się w tej dziedzinie.

Technologie stworzone w ramach projektu SYNEURGY dostarczyły znacznie ulepszonej metody badania ludzkiego mózgu. Narzędzia te mogą pomóc poznać źródło chorób psychicznych, które są przyczyną niepełnosprawności wielu ludzi. Długoterminowo, niniejsza wiedza może być użyta w diagnostyce, prognostyce oraz interwencjach terapeutycznych w psychiatrii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Geny, funkcjonowanie mózgu, genomika obrazowa, integracyjne modelowanie predykcyjne, allodynia mechaniczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę