Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

H2Sense — Wynik w skrócie

Project ID: 325326
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niemcy

Lepsze czujniki na rzecz szerszego zastosowania wodoru

Czujniki wodoru są bardzo ważne dla bezpieczeństwa użytkowania tego paliwa, dla tylko wówczas, gdy spełniają określone wymagania w zakresie wydajności. W związku z tym, w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy, powstało europejskie centrum wiedzy zaangażowane w doskonalenie technologii wykrywania wodoru.
Lepsze czujniki na rzecz szerszego zastosowania wodoru
Europejska polityka w zakresie energii niskowęglowej oznacza wykorzystanie w większym stopniu ogniw paliwowych i technologii opartych na eksploatacji wodoru jako paliwa. Konkurencyjność tych technologii zależy jednak bezpośrednio od ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa placówek, w których są stosowane. Dlatego też czujniki wodoru są decydującą technologią pomocniczą gwarantującą bezpieczne użytkowanie wodoru. Czujniki mogą służyć do uruchamiania alarmów i wentylacji lub wyłączania systemów, aby zapobiec osiągnięciu przez wodór poziomu palności.

W projekcie H2SENSE (Cost-effective and reliable hydrogen sensors for facilitating the safe use of hydrogen) promowano wodór, przede wszystkim, choć nie tylko, ze względu na jego zastosowanie w roli alternatywnego paliwa. Projekt zrzeszył różne zainteresowane strony, w tym producentów czujników, użytkowników końcowych, organy certyfikacyjne i niezależne organy oceniające, chcąc zapewnić optymalne zastosowanie tanich i niezawodnych czujników wodoru.

Partnerzy projektu zbadali wydajność czujników w autentycznych zastosowaniach w środowisku przemysłowym oraz określili podwyższone wymagania dotyczące czujników oraz przepisów, kodeksów i norm. Projekt H2SENSE promował także bezpieczne wykorzystanie i wdrożenie wodoru jako alternatywnego paliwa, zapewniając właściwe zastosowanie skutecznych urządzeń do jego wykrywania.

Europejscy badacze podjęli współpracę z pracownikami Krajowego Laboratorium Badań nad Energią Odnawialną przy Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych z siedzibą w stanie Kolorado. Zgromadzili wiedzę na temat najnowszych postępów w technologii czujników wodoru, a także strategii ich rozwoju i komercjalizacji. Działania te będą kontynuowane w ramach transatlantyckich międzylaboratoryjnych programów testowania czujników, w ramach których laboratoria europejskie i amerykańskie zrealizują testy uzupełniające i wymienią się rezultatami.

Projekt H2SENSE wspiera bezpieczne wykorzystanie wodoru i przejście na gospodarkę wodorową, obniżając uwalnianie emisji gazu do atmosfery. Poprzez zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier stojących na drodze do opracowywania czujników i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, projekt wspomoże małe i średnie przedsiębiorstwa oraz umocni rynek czujników wodoru, co zaowocuje stworzeniem miejsc pracy. Projekt umocni także współpracę między placówkami badawczymi i przemysłowymi w UE i USA.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czujniki wodoru, ogniwa paliwowe, bezpieczeństwo, H2SENSE, paliwo alternatywne, Krajowe Laboratorium Badań nad Energią Odnawialną
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę