Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SatisFollowers — Wynik w skrócie

Project ID: 623836
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Jak zwiększyć zadowolenie podwładnych z ich roli

Na zmieniającym się rynku pracy coraz wyraźniej potrzebna jest pełniejsza wiedza na temat wpływu liderów na motywację, wydajność i dobre samopoczucie pracowników. W tym kontekście, uczestnicy pewnego unijnego projektu wykroczyli poza pytanie dotyczące różnic między liderami i podwładnymi, aby określić, co charakteryzuje ich zadowolenie z pełnienia tych ról oraz jakiego rodzaju współzależność występuje między nimi.
Jak zwiększyć zadowolenie podwładnych z ich roli
Aby dokładniej zbadać problematykę podwładności w pracy, uczestnicy projektu SATISFOLLOWERS (Antecedents and outcomes of followers' perceived satisfaction with their role) zastanawiali się, co można zrobić w celu poprawy zadowolenia podwładnych z ról pełnionych przez nich w miejscu pracy. Celem projektu było przeanalizowanie czynników poprzedzających i współzależnych oraz konsekwencji zadowolenia podwładnych z pełnionej przez nich roli (SF).

Prace rozpoczęto od przeglądu piśmiennictwa przedmiotu oraz opracowania kwestionariuszy i skali umożliwiającej pomiar SF. Skala uzyskała dobre wyniki we wstępnych testach i uznano ją za odpowiedni instrument do wykorzystania w dalszych badaniach. W badaniu opartym na porównaniach podłużnych wykorzystano pary diadyczne podwładnych i liderów, koncentrując się początkowo na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zespół ustalił, że SF ma istotne znaczenie dla zaangażowania w pracę i wyczerpanie emocjonalne — będące współzależnymi zmiennymi. Stwierdzono też, że SF może być istotnym mediatorem relacji między tymi dwoma czynnikami a jakością relacji między liderem i podwładnym. Modele APIM przetestowano na przygotowanych parach diadycznych, uzyskując nowe informacje na temat relacji między liderami i podwładnymi.

W ramach projektu prowadzono też prace promocyjne, polegające na zaprezentowaniu inicjatywy firmom prywatnym, przygotowaniu indywidualnych raportów dla trzech firm uczestniczących w projekcie oraz przygotowaniu artykułu poświęconego przywództwu. Końcowa konferencja projektu odbyła się 10 marca w Durham University Business School.

Mimo zakończenia oficjalnego etapu realizacji projektu nadal trwa gromadzenie danych, mające na celu powiększenie próby do analiz metodą porównań podłużnych. Dotychczasowe prace dostarczyły informacji na temat zależności między zwierzchnikami i podwładnymi w kontekście satysfakcji, mogących posłużyć za podstawę do przyszłych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zadowolenie podwładnych, praca, SATISFOLLOWERS, liderzy, zaangażowanie w pracę, wyczerpanie emocjonalne, relacje diadyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę