Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska siła robocza — rozkwit czy walka o przetrwanie

Dokładna ocena europejskiej starzejącej się populacji może zwiększyć udział osób starszych w rynku pracy.
Europejska siła robocza — rozkwit czy walka o przetrwanie
Proces starzenia się ma wpływ nie tylko na jednostki, ale i na całe społeczeństwo, przynoszą ważne społeczno-gospodarcze następstwa. Zespół finansowanego ze środków UE projektu THRIVING AT 55+ (Thriving in the workplace – supporting people at the age of 55 years and over in satisfying and productive work) starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki starzenia się starsi pracownicy odczuwają w miejscu pracy.

Skupiając się na dobrym samopoczuciu i wynikach, zbadano strategie personalne i organizacyjne, które pomagają starszym pracownikom kontynuować satysfakcjonujące życie zawodowe. Przeprowadzono trzy badania w dwóch sektorach przemysłowych — opieki zdrowotnej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych — w Zjednoczonym Królestwie i Bułgarii.

W badaniu wykorzystano strukturę koncepcyjną obejmującą obecne teorie dotyczące wyników w późniejszych etapach kariery oraz samopoczucia, podkreślając pozytywne podejście do starzenia się w miejscu pracy. Podsumowując, starsi pracownicy postrzegani są według powszechnych stereotypów dotyczących wieku, jednak z naciskiem na pozytywne aspekty. Choć generalnie nie czują się dyskryminowani, istnieją pewne obszary, w których pracownicy w starszym wieku wydają się być zaniedbywani, na przykład w kwestii rekrutacji, szkoleń i rozwoju.

W rezultacie, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, różnice opinii na temat zapotrzebowania na dobre praktyki i ich dostępności ujawniają potrzebę usprawnienia dialogu między organizacjami a pracownikami w starszym wieku.

Pracowników na późnym etapie kariery zawodowej można skategoryzować albo jako starających się przetrwać, poprzez spełnianie wymagań związanych z pracą (MJD) i ochronę status quo, albo dobrze prosperujących, poprzez dbałość o dostęp do szkoleń i rozwój zawodowy.

W przypadku pracowników w starszym wieku MJD wydaje się być fundamentem dobrego prosperowania, wspieranym przez pewne cechy pracy. Na tej samej zasadzie pewne strategie zarządzania zasobami ludzkimi wydają się szczególnie skuteczne w przypadku dobrego prosperowania. W połączeniu ze skutecznymi strategiami starzenia się, możliwości szkolenia i rozwoju przynoszą duże korzyści pracownikom w starszym wieku i organizacjom.

Doświadczenia pracowników w starszym wieku w zakresie dobrego prosperowania i przetrwania oraz ich postrzeganie dostępności określonych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyniki pracy różnią się w zależności od kraju. Na poziomie sektorowym różnice występują jedynie w praktykach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyniki projektu zostały przedstawione różnym organizacjom i przez wiele z nich wykorzystane, z korzyścią zarówno jednostek, jak i samej organizacji. Nawiązano kontakt z decydentami rządowymi i z organizacji w trzecim sektorze na poziomie krajowym i międzynarodowym, z myślą o przyszłych działaniach. Wyniki projektu zostaną także udostępnione uczelniom wyższym, za pośrednictwem publikacji, wykładów uniwersyteckich i dalszych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dobre prosperowanie, 55+, starzenie się, starsi pracownicy, przetrwanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę