Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie narzędzia obliczeniowe do skuteczniejszego analizowania rytmu muzyki

Niektóre rodzaje muzyki i rytmów nie poddają się analizie metodami konwencjonalnymi. W ramach jednej z inicjatyw UE wprowadzono narzędzia obliczeniowe do skuteczniejszego analizowania różnych rodzajów muzyki.
Nowatorskie narzędzia obliczeniowe do skuteczniejszego analizowania rytmu muzyki
Większość technik analiz obliczeniowych nie uwzględnia kluczowej roli melodii w określaniu rytmu. Zakres istniejących metod jest dodatkowo ograniczony do muzyki zachodniej.

W tym kontekście powołano do życia finansowany ze środków UE projekt RHYTHMUS (A generic framework for analysing temporal structure in music) w celu zaproponowania dynamicznych modeli bayesowskich do analizowania struktury rytmicznej. Nowe narzędzia obliczeniowe dostarczają kluczowych informacji na temat tempa, metrum i rytmu różnych stylów muzycznych w sposób niedostępny dla dotychczasowych metod analizy automatycznej.

Aby zmaksymalizować wpływ tworzonych modeli, partnerzy projektu zastosowali analizę również do mniej konwencjonalnych form muzyki greckiej, indyjskiej i tureckiej. Poprawność modeli zweryfikowano zarówno na muzyce zachodniej, jak i muzyce z innych regionów świata, aby poszerzyć zasięg wyników.

Partnerzy projektu RHYTHMUS opracowali zintegrowaną platformę analizy bayesowskiej uwzględniającą wszystkie poziomy hierarchii rytmicznej i wpływ melodii na rytm. Stworzona technika dostosowuje się do zmian parametrów sygnału. Wynikowe modele pozwalają niezwykle precyzyjnie określić metrum i ustalić rozkład sekwencji metrum w nieznanym sygnale muzycznym.

Prace projektu RHYTHMUS przesuwają dotychczasowe granice analizy struktur rytmicznych, przyczyniając się do skuteczniejszego wyodrębniania informacji z muzyki. Wyniki tej nowej dziedziny badań, która czerpie z technik przetwarzania sygnału, nauczania maszynowego, teorii informacji i teorii muzyki, są obecnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i instytuty akademickie do kategoryzowania, przetwarzania, a nawet tworzenia muzyki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Muzyka, rytm, RHYTHMUS, struktura czasowa, struktura rytmiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę