Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mniejsze i tańsze lasery

Uczestnicy jednego z projektów finansowanych przez UE zajęli się stworzeniem nowej technologii laserów dużej mocy wykorzystujących zjawisko refrakcji stożkowej. Prace projektu mogłyby dać początek nowej klasie zaawansowanych produktów laserowych o szerokim spektrum zastosowań w dziedzinach wymagających wydajnych laserów o dużej jasności, między innymi w przemysłowym spawaniu laserowym.
Mniejsze i tańsze lasery
Lasery z refrakcją stożkową pozwalają w nowatorski sposób uzyskać wysoką sprawność lasera i wysoką jakość wiązki przy jednoczesnym ograniczeniu problemów z nagrzewaniem, kosztów, złożoności i rozmiarów. Wszystkie te parametry mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności praktycznie w każdym sektorze rynku produktów laserowych.

Jedno z najszybciej rozwijających się szkockich przedsiębiorstw technologicznych stanęło na czele konsorcjum złożonego z siedmiu partnerów europejskich, którego zadaniem było rozwiązanie najważniejszych problemów z mocą i jasnością laserów na ciele stałym, wykorzystujących zjawisko dyfrakcji stożkowej. W ramach projektu HICORE (High brightness conical refraction lasers) podjęto badania nad dyfrakcją stożkową — zjawiskiem powodującym powstawanie pierścieni świetlnych po przejściu światła przez kryształ.

Celem prac było zmniejszenie ilości ciepła generowanego przez lasery, co pozwoliłoby tworzyć mniejsze i prostsze układy. Zaplanowane działania dotyczyły między innymi hodowania i wytwarzania kryształów, stworzenia lasera o dużej mocy pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni i przeprowadzenia testów wykonalności dużych mocy.

Zrealizowanie zaplanowanych prac pozwoliłoby znacząco umocnić czołową pozycję UE w sektorze fotoniki, a w wymiarze ekonomicznym wspomogłoby dalszy wzrost i rozwój zaangażowanych w projekt małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nie udało się jednak osiągnąć oczekiwanych wyników naukowych i dalsze prace badawcze zostały wstrzymane, co oznaczało zakończenie projektu. Pomimo tego niepowodzenia projekt pozwolił europejskim MŚP lepiej poznać trudności naukowe związane z wykorzystaniem refrakcji stożkowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lasery, refrakcja stożkowa, duża jasność, spawanie laserowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę