Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Metody kontrolowania rozwoju zagrożeń dla bezpieczeństwa na całym świecie

Konsorcjum badaczy europejskich opracowało szereg rekomendacji politycznych dotyczących adaptacji metod reagowania w obliczu coraz bardziej dynamicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Metody kontrolowania rozwoju zagrożeń dla bezpieczeństwa na całym świecie
Występujące w różnych regionach świata zagrożenia wciąż się zmieniają i ewoluują, co wymaga tworzenia lepszych i łatwiejszych w adaptacji rozwiązań. W ramach finansowanego przez UE projektu ETTIS (ETTIS - European security trends and threats in society) zajęto się opracowaniem na nowo koncepcji kluczowych składników polityki bezpieczeństwa, dostarczając narzędzia mające wspomagać bezpieczeństwo społeczeństwa europejskiego.

Zaprezentowano koncepcję operacyjną bezpieczeństwa, która pozwoli wspomóc zarówno decydentów politycznych, jak i użytkowników docelowych. Rozwinięto koncepcję wprowadzania innowacji w bezpieczeństwie społeczeństwa, analizując tempo zmian i typy zagrożeń. Dostarczono również zestaw narzędzi i metodologii oraz plan badań mający wspomagać badaczy i decydentów politycznych zajmujących się bezpieczeństwem.

Partnerzy projektu opracowali metodę identyfikowania priorytetów badawczych i plan rozwoju bezpieczeństwa społeczeństwa, co może potencjalnie mieć dalekosiężne, pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne. W całym procesie zwrócono szczególną uwagę na duże zróżnicowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i tworzenie elastycznych rozwiązań pozwalających reagować na bardzo dynamiczne wyzwania. Rozwój potencjalnych zagrożeń i środków zaradczych trzeba wciąż analizować na nowo w kontekście zarówno bieżących wyzwań i rozwiązań, jak i długofalowych działań badawczych.

Badacze podkreślili, że konieczna jest restrukturyzacja ogólnego planowania poprzez wprowadzenie oddolnych mechanizmów definiowania badań i innowacji. Aby zwiększyć elastyczność całego cyklu programów badań i innowacji, dokonano integracji działań monitorowania i uczenia się, wspierając je dodatkowo badaniami zorientowanymi na zrozumienie i przewidywaniami przyszłych sytuacji. Badacze wskazali metody przewidywania jako kluczowe narzędzie do wczesnego sygnalizowania potencjalnego wpływu społeczno-ekonomicznego.

Informacje o pracach projektowych były publikowane różnymi kanałami, w tym kierowane bezpośrednio do wszystkich zainteresowanych poprzez witrynę internetową projektu ETTIS oraz materiał wideo ilustrujący scenariusze.

Ponadto zorganizowano dwie konferencje: jedną w Dublinie, zbiegającą się w czasie z irlandzką prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, a drugą w Brukseli. Dynamiczne konferencje były cenne z punktu widzenia wymiany informacji, weryfikowania i ulepszania wyników oraz tworzenia sieci kontaktów dla przyszłej współpracy.

Wnioski i wyniki projektu upowszechniano również poprzez artykuły w pismach naukowych, trzy streszczenia programowe i jeden artykuł w magazynie Europe in Review 2014. Wszystkie materiały są dostępne w witrynie projektu.

Wyniki badań znalazły przełożenie na ogólne i bardziej szczegółowe rekomendacje polityczne. Dotyczą one kluczowych etapów ustalania programu lub są kierowane do osób zaangażowanych w zorientowane na wyzwania programy badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa społeczeństwa. Pozwoliło to dotrzeć do szerszego i bardziej zróżnicowanego grona odbiorców.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, rekomendacje polityczne, ETTIS, bezpieczeństwo społeczeństwa, badania i innowacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę