Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Immunologiczne mechanizmy egzemy

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zachorowalność na egzemę zwiększyła się dramatycznie. Ponadto 80% pacjentów z tą chorobą zapalną skóry, powodującą świąd, z czasem zapada też na alergiczny nieżyt nosa i astmę, co jest nazywane marszem atopowym.
Immunologiczne mechanizmy egzemy
Atopowe zapalenie skóry (AZS), zwane egzemą, jest zaburzeniem immunologicznym, wynikającym zarówno z czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Niedawne badania wykazały, że uszkodzenia bariery skórnej odgrywają pierwszoplanową rolę w rozwoju AZS.

Rozwój AZS umożliwia komórkom dendrytycznym (DC) indukowanie rozwoju odporności typu 2, związanej z przeciwciałami IgE, które rozpoznają antygeny środowiskowe wnikające w skórę. Podczas odpowiedzi immunologicznej typu 2 z udziałem limfocytów T, IgE wiążą komórki dendrytyczne i komórki tuczne (MC), które uwalniają prozapalne cytokiny i chemokiny powodujące objawy AZS.

Uczestnicy projektu MAST CELLS IN ECZEMA (Study of the role of mast cells in the modulation of immune and inflammatory responses associated with eczema: novel genetic approaches from mouse systems and relevance to the human disease) badali mechanizmy komórkowe egzemy.

Wpierw stworzyli mysi model AZS, indukowanego roztoczami z domowego kurzu. Następnie porównali rozwój choroby u myszy typu dzikiego i transgenicznych pozbawionych MC. Wyniki pokazały, że nie było wyraźnych różnic między tymi dwiema grupami, co sugeruje, że w tym modelu MC nie wpływają w istotny sposób na profil choroby.

Członkowie zespołu zbadali następnie rolę białka (czynnika RAB wymiany nukleotydów guaninowych typu 1, RABGEF1) znanego z negatywnej regulacji aktywacji MC i produkcji mediatorów in vitro. Jako że u myszy całkowicie pozbawionych RABGEF1 rozwinęła się choroba i ciężkie zapalenie skóry związane ze znacznym zwiększeniem ilości MC w skórze, zespół doszedł do wniosku, że te nadwrażliwe, wybrakowane pod względem RABGEF1, skórne MC mogą być związane z chorobami skóry u myszy z brakiem RABGEF1. W związku z tym naukowcy warunkowo usunęli RABGEF1 z MC i innych typów komórek związanych z AZS. Wbrew hipotezie głoszącej, że brak RABGEF1 w MC może odgrywać rolę w rozwoju zmian skórnych w tych modelach, badacze odkryli, że brak RABGEF1 w keratynocytach odgrywa kluczową rolę w promowaniu rozwoju zapalenia skóry in vivo. Przy zastosowaniu podejścia translacyjnego, badacze dokonali również całogenomowej analizy profili ekspresji genów w skórze pacjentów z AZS i osób zdrowych, co może być użyteczne do dalszych badań zdarzeń komórkowych i molekularnych związanych z egzemą.

Reasumując, badanie to może prowadzić do odkrycia celowanych, zapobiegawczych i leczniczych terapii AZS. Platforma wiedzy stworzona przez uczestników projektu MAST CELLS IN ECZEMA może być również zastosowana do innych chorób atopowych, takich jak astma i alergiczne zapalenie spojówek z nieżytem nosa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Egzema, atopowe zapalenie skóry, komórki dendrytyczne, komórki tuczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę