Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Geny łącznie warunkujące różne cechy

Naukowcy zmierzyli wpływ wielu genów na skomplikowane cechy dziedziczne i, chcąc je kontrolować, stworzyli metody hamowania specyficznych genów.
Geny łącznie warunkujące różne cechy
Cechy charakterystyczne żywych stworzeń są określone przez geny, przekazywane przez osobniki rodzicielskie potomstwu. Nie da się jednak wyjaśnić różnic w obrębie populacji tylko poprzez działanie pojedynczego genu, a same różnice są raczej wynikiem oddziaływań między genami, białkami i innymi składnikami komórkowymi.

Cukrzyca typu 2 jest doskonałym przykładem cechy złożonej. Podczas gdy niektóre geny zwiększają podatność na rozwój insulinooporności, istnieje mnóstwo oddziaływań komórkowych, które pomagają określić, czy u danej osoby rozwinie się cukrzyca. Finansowany przez UE projekt INTGENMAP (Genetic mapping of complex trait intermediates) miał na celu wyjaśnienie podstawy genetycznej złożonych cech, a jego uczestnicy zbadali sposoby wpływania na te cechy.

Gdy cechy są kontrolowane przez ilościowe loci w genach, oddziaływania genów i komórek na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym wpływają na ich ogólny obraz. Aby wyjaśnić, jak produkty genów wpływają na cechy w skali organizmu, uczestnicy projektu INTGENMAP zmierzyli poziom białek w dobrze scharakteryzowanych genetycznie szczepach drożdży.

Przez całościowe zbadanie genomu drożdży, naukowcy "zmapowali" lokalizację genów cech złożonych. Określili również, jak każdy z genów wpływa na zmiany ilości białek w pojedynczych komórkach i w obrębie populacji. Odkryli, że na poziom białek wpływa przede wszystkim sekwencja genu i otaczającego go DNA.

Badacze użyli tych danych do zaprojektowania naprowadzających molekuł RNA (gRNA) do użycia z systemem edycji genów CRISPR/Cas9, aby dokonać represji specyficznych genów, takich jak te związane z lekoopornością. Udowodnili, że niniejsza strategia z powodzeniem może wpływać na złożone cechy na poziomie komórkowym, co toruje drogę przyszłym terapiom genetycznym.

W przyszłości podobne prace na ludzkich komórkach mogą przełożyć się na terapie nakierowane na geny podatności na schorzenia, np. cukrzycę i chorobę Alzheimera. Ponadto badanie może być obecnie rozszerzone o zagadnienie antybiotykooporności, która stale się nasila.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Geny, cukrzyca, cecha złożona, mapowanie genetyczne, poziom białek, genom drożdży
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę