Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ regionalnych umów handlowych na gospodarki UE i rynki wschodzące

Nowe spojrzenie na regionalne umowy handlowe (RTA) powinno mieć istotne znaczenie dla ważnych rynków wschodzących. W ramach unijnej inicjatywy przyjrzano się systemowi wielostronnego handlu oraz jego implikacjom dla Europy i krajów rozwijających się.
Wpływ regionalnych umów handlowych na gospodarki UE i rynki wschodzące
Pomimo globalizacji, protekcjonizmu i wyłączenia rynków wschodzących z globalnych umów handlowych, istnieje wola, by przyspieszyć realizację planu działań na rzecz handlu wielostronnego. Dzięki środkom unijnym, w ramach projektu MULTITRADE (Does trade multilateralism have a future? Reviving the WTO's credibility as the premier multilateral trade negotiating forum) przeanalizowano potencjalną strukturę wielostronnego systemu negocjacji handlowych oraz podejście do liberalizacji handlu.

W projekcie MULTITRADE skupiano się na nowych umowach RTA i ich znaczeniu dla handlu wielostronnego. Analizowano także przyszłość Światowej Organizacji Handlu (WTO) jako wiodącego organu prowadzącego wielostronne negocjacje w sprawie handlu, a także możliwości jej zreformowania w celu optymalizacji działalności organizacji.

Opublikowano dwa artykuły poświęcone temu zagadnieniu. W pierwszym z nich analizowano, w jaki sposób duże RTA mogą wpływać na system handlu wielostronnego oraz jego znaczenie dla Chin i Indii. Analizom poddano także nowy system zarządzania gospodarką, który ma szansę wyłonić się dzięki ponownemu zwiększeniu zainteresowania regionalizmem. Autorzy artykułu dowiedli też, że rozdrobnienie rynku powodowane jest przez brak równowagi. Nierównowaga ta jest efektem umów o wolnym handlu, które nie zostały otwarte na skalę globalną.

W drugim artykule przeanalizowano potencjalne implikacje ostatnio obserwowanego globalnego zwrotu wschodzących rynków Chin i Indii ku regionalizmowi. Autorzy przeanalizowali, w jaki sposób różne negocjowane aktualnie umowy regionalne można dostosować do wymagań WTO. Wyszczególniono także przyszłe wyzwania i reformy, którymi musi zająć się WTO.

W projekcie MULTITRADE uzyskano obszerne informacje na temat obaw, jakie kraje rozwijające się mają w odniesieniu do wielostronnego zarządzania handlem. UE będzie dzięki temu dobrze przygotowana do przystąpienia do negocjacji handlowych z krajami wschodzącymi, a także do wspierania multilateralizmu w dziedzinie handlu. Dzięki uwypukleniu znaczenia wielostronnego zaangażowania państw członkowskich UE, omawiane badanie ma też istotne znaczenie dla szerszej społeczności UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Regionalne porozumienia handlowe, rynki wschodzące, MULTITRADE, multilateralizm w dziedzinie handlu, Światowa Organizacja Handlu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę