Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATHENAI — Wynik w skrócie

Project ID: 619819
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niemcy

Zaawansowane testy wlotów powietrza w tunelu aerodynamicznym

Oprócz zmniejszenia oporu stawianego przez kadłub, kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności śmigłowców i zmniejszenia emisji ma sposób instalacji silnika. Nowe modele przeznaczone do badań w tunelu aerodynamicznym powinny pomóc konstruktorom w optymalizacji wlotów powietrza pod kątem poprawy parametrów aerodynamicznych.
Zaawansowane testy wlotów powietrza w tunelu aerodynamicznym
Wspólna inicjatywa technologiczna Czyste niebo to najambitniejszy dotąd lotniczy program badawczy zainicjowany w Europie. Jego przedmiotem jest ograniczenie hałasu i emisji związanych z transportem powietrznym, przy czym jedną z jego sekcji poświęcono specjalnie wiropłatom. Jeden z projektów będący elementem tego programu miał na celu poprawę parametrów aerodynamicznych kadłubów śmigłowców i pionowzlotów, w tym efektów związanych z instalacją.

Inicjatywa ATHENAI (Aerodynamic testing of helicopter novel air intakes) wsparła te działania poprzez przeprowadzenie testów wlotów powietrza w tunelu aerodynamicznym. Przepływ powietrza do silnika jest bardzo istotny dla sprawności silnika, zużycia paliwa i emisji.

Uczeni zbudowali nowy pełnoskalowy, przeznaczony do badań w tunelu aerodynamicznym model dwusilnikowego śmigłowca, składający się z osłony kadłuba, wszystkich elementów wlotu powietrza oraz kanałów przepływu powietrza. Model ten jest w wysokim stopniu modułowy, dzięki czemu umożliwia badanie różnych części wlotów powietrza.

Uczestnicy projektu ATHENAI przeanalizowali właściwości aerodynamiczne podstawowych konfiguracji wlotu powietrza, skupiając się w szczególności na elementach sterujących przepływem, takich jak opaski, skrzydełka, przerywacze i łopatki. Przy pomocy pięciootworowego systemu pomiaru ciśnienia przeprowadzono pomiary pola przepływu na płaszczyźnie aerodynamicznej. Ponadto zmierzono stałe i niestałe ciśnienia powierzchniowe działające na obszary osłony i wlotów powietrza. Analiza i ocena danych dostarczyły cennych informacji i pomogły w przygotowaniu wytycznych dotyczących projektowania wlotów powietrza w śmigłowcach.

Testy w tunelach aerodynamicznych pozwolą na stworzenie nowej generacji lekkich dwusilnikowych helikopterów, które będą spalały mniej paliwa i wydajniej pracowały. Udoskonalenie sposobu instalacji silnika w śmigłowcu przybliży nas do realizacji założeń programu Czyste niebo w zakresie budowy bardziej ekologicznego wiropłatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tunel aerodynamiczny, śmigłowiec, wloty powietrza, instalacja silnika, aerodynamiczny, wiropłat
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę