Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Strategie pokryzysowe pozwalające na ocalenie miast przybrzeżnych regionu śródziemnomorskiego

Kryzys finansowy zahamował rozwój w sektorze nieruchomości, pozostawiając w miastach wybrzeża europejsko-śródziemnomorskiego porzucone działki budowlane i nieukończone budynki mieszkalne. W ramach europejskiej inicjatywy zaproponowano objęcie tych zdegradowanych obszarów systemami interwencyjnymi i strategiami reaktywacji gospodarczej.
Strategie pokryzysowe pozwalające na ocalenie miast przybrzeżnych regionu śródziemnomorskiego
Europejski kryzys zadłużeniowy przekształcił niegdyś obiecujące lokalizacje turystyczne w bezwartościowe przestrzenie miejskie. Nieskuteczność publicznych modeli gospodarki miejskiej także miała swój udział w tej degradacji. Planiści, projektanci przestrzeni miejskich i decydenci rozumieją teraz, że aby powstały innowacyjne strategie, które pobudzą rozwój regionalny, należy ponownie rozważyć struktury miejskie wraz z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Aby stawić czoło temu wyzwaniu, powołano projekt EMUVE (Euro-Mediterranean urban voids ecology), finansowany ze środków UE, mający na celu wprowadzenie zrównoważonych strategii regeneracji obszarów miejskich, podjęcie działań na rzecz odbudowy oraz reaktywacji gospodarczej, angażując w nie ludność, samorządy i przedsiębiorstwa na szczeblu lokalnym.

Partnerzy projektu przeprowadzili osiem analiz przypadków we Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie, aby określić wpływ załamania gospodarki na degradację miast oraz znaleźć sposób na przezwyciężenie procesów rezygnacji z zabudowy.

Następnie przypadkom tym dokładnie się przyjrzano z różnych perspektyw społeczno-politycznych, w tym z perspektywy organizacji przestrzennej, strategii programowych, gospodarki regionalnej oraz systemów zarządzania. Dzięki temu zespół EMUVE mógł uzyskać wgląd w niedociągnięcia z przeszłości, obecne zmagania, a także zrozumieć, jak elastyczność i silna dynamika mogą posłużyć jako czynnik pobudzający pomyślne działania w przyszłości.

Obecnie prowadzone są prace nad publikacją książkową opartą na analizach przypadków oraz ogólnych wynikach projektu.

Projekt EMUVE udostępnił sposoby postępowania względem zaniedbanych lub gospodarczo nierozwiniętych przestrzeni w różnych miastach przybrzeżnych regionu śródziemnomorskiego. Powinno to nadać nowego rozpędu działaniom na rzecz rewitalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego i likwidacji niespójnych i fragmentarycznych przestrzeni miejskich pozbawiających miasta ciągłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reaktywacja gospodarcza, EMUVE, europejsko-śródziemnomorskie puste przestrzenie miejskie, działania na rzecz odbudowy, degradacja miast
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę