Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ zespołu Downa na rozwój mowy

Wiedza na temat rozwoju mowy i zdolnościach językowych osób z upośledzeniem intelektualnym. W ramach jednej z inicjatyw UE zbadano wpływ zespołu Downa (ZD) na opóźnienie rozwoju mowy na przykładzie nauki gramatyki cypryjskiego dialektu greki.
Wpływ zespołu Downa na rozwój mowy
Zależność między mową a poznaniem jest słabo zbadanym aspektem rozwoju językowego chorych na ZD. Aby uzupełnić tę lukę, zainicjowano finansowany przez UE projekt CG-DS MORPHOSYNTAX (The development of Cypriot Greek in individuals with Down syndrome: Their morphosyntactic profile, and the effects of phonetics and phonology), w ramach którego porównywano przebieg uczenia się gramatyki dialektu cypryjskiego u dzieci i młodzieży chorych na ZD z prawidłowym rozwojem umiejętności językowych u dzieci.

Uczestnicy projektu przeanalizowali szereg zjawisk gramatycznych w cypryjskiej grece, aby ustalić zdolności językowe i wyniki w obu grupach i w różnym wieku. Wyniki wskazują, że u dzieci z ZD występują niewielkie problemy gramatyczne, a problemy z fonetyką i fonologią są skutecznie ograniczane przez terapię logopedyczną. Z kolei dorośli z ZD, którzy nie uzyskali terapii logopedycznej lub uzyskali ją w niewielkim zakresie, wykazywali znaczne ograniczenia fonetyczne i fonologiczne, co wykazały wcześniejsze badania. Wyniki sugerują, że wczesne interwencja u dzieci z ZD może znacząco poprawić ich umiejętności językowe.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami, zarówno dzieci zdrowe, jak i chore na ZD są w stanie w pełni opanować odmianę dialektu cypryjskiego języka greckiego. Podczas testów dotyczących czasów gramatycznych, związku zgody między podmiotem i orzeczeniem oraz odmiany przez przypadki obie grupy uzyskały podobne wyniki, przekraczające 90%. Opanowanie przez uczestników struktur składniowych, takich jak tryb rozkazujący, względny i łączącego, również było zadowalające, chociaż lepsze wyniki uzyskiwali w ćwiczeniach na zrozumienie. Ponadto w obu grupach uczestnicy opanowali strategię kopiowania równoległego podczas tworzenia złożonych struktur składniowych, takich jak stosowanie trybu łączącego zamiast rozkazującego lub względnego zamiast łączącego.

Projekt CG-DS Morphosyntax dostarczył wartościowej wiedzy na temat zdolności językowych dzieci z ZD. Tym samym przyczynił się do stawiania trafniejszej diagnozy na czas, oceny i poprawy zdolności językowych poprzez terapię logopedyczną oraz osiągnięcie żądanych celów u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zespół Downa, rozwój mowy, CG-DS Morphosyntax, dialekt cypryjski greckiego, fonetyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę