Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

iTRIS — Wynik w skrócie

Project ID: 302228
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Austria

Środki kontroli biologicznej i ich wpływ na wzrost roślin

Naukowcy, finansowani ze środków UE, przyjrzeli się interakcjom ekologicznym w środowisku glebowym i korzeni, chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób środki kontroli biologicznej (BCA) powstrzymują choroby roślin.
Środki kontroli biologicznej i ich wpływ na wzrost roślin
Pożyteczne mikroorganizmy, które powstrzymują choroby roślin, stały się niezawodną alternatywą dla pestycydów. W ramach projektu ITRIS (Interaction Trichoderma-Stenotrophomonas and its effect on plant growth and health) zbadano interakcje między dwoma obiecującymi BCA i oceniono ich synergistyczne oddziaływanie na supresję patogenu grzybiczego Verticillium dahlia, a także na wzrost i kondycję rośliny.

Partnerzy projektu zbadali dwa mikroorganizmy pełniące rolę BCA, Trichoderma velutinum G1/8 oraz Stenotrophomonas rhizophilia DSM14405T. Badacze przeprowadzili szczegółowe badanie w zakresie ich potencjalnego efektu synergistycznego względem żyjącego w glebie organizmu chorobotwórczego Verticillium dahlia, a także dalszych następstw dla wzrostu i kondycji roślin.

Przyjrzeli się także roli metabolitów wtórnych i lotnych związków organicznych (VOC), by zrozumieć zjawiska ekologiczne będące podłożem interakcji między dwoma BCA.

Wyniki dowiodły, że dostępność składników odżywczych była ważnym czynnikiem w interakcjach między gatunkami P69-Trichoderma a P69-V25, a także między odpowiednikiem grzybiczym a P69. Doświadczenia przeprowadzone w środowisku bogatym w składniki odżywcze wykazały wyraźne zahamowanie działania testowanych gatunków grzybów. Jednak w środowisku ubogim w składniki odżywcze, te same mikroorganizmy zaprezentowały inną interakcję. Zaobserwowano, że zachowanie P69 zależne było od odpowiednika grzybiczego: nie odnotowano wpływu na gatunki Trichoderma ani ich stymulacji, podczas gdy P69 wykazał wyraźne działanie hamujące względem V. dahlia.

Wyniki te sugerują, że w środowisku bogatym w składniki odżywcze, P69 może o nie bardzo skutecznie konkurować, powodując znaczne zahamowanie wzrostu odpowiedników grzybiczych. Jednak środowisko ubogie w składniki odżywcze może prowadzić do aktywacji odmiennych mechanizmów, od wzajemnego wparcia lub interakcji neutralnych w przypadku gatunków Trichoderma po współzawodnictwo/pasożytnictwo w przypadku V. dahliae V25.

Wyniki projektu ITRIS wskazują także, że dodatkowe interakcje synergistyczne z innymi gatunkami są decydujące oraz że gatunki Trichoderma mogą potencjalnie zwiększyć przewagę antagonistyczną swoistego szczepu S. rhizophila. Może to być szczególnie istotne w kontekście opracowania strategii drobnoustrojowych w zakresie kontroli biologicznej i wspomagania wzrostu roślin, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Interakcje ekologiczne, środowisko glebowe, środowisko korzeni, środki kontroli biologicznej, choroby roślin, ITRIS, Verticillium dahlia, Trichoderma velutinum G1/8, Stenotrophomonas rhizophilia DSM14405T
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę