Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRANSDOTT — Wynik w skrócie

Project ID: 311904
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Niemcy

Udomowienie tuńczyka błękitnopłetwego

Połów tuńczyka należy do najbardziej dochodowych na świecie, ale obecnie większość zasobów jest uważana za całkowicie wyeksploatowane, nadmiernie wyeksploatowane lub przetrzebione. Korzystając ze środków unijnych, naukowcy zajmujący się biologią ryb podjęli się zbadania hodowli tuńczyka w niewoli w ramach akwakultury o "obiegu zamkniętym".
Udomowienie tuńczyka błękitnopłetwego
W Morzu Śródziemnym najcenniejszym gatunkiem tuńczyka jest atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (BFT). Rosnący popyt na tę rybę spowodował rozwinięcie się przemysłu, w którym rybacy odławiają dziko żyjące osobniki, tuczone następnie w klatkach przez kilka kolejnych miesięcy. Po uboju mięso ryb trafia na rynki sushi i sashimi w Europie, Japonii i USA.

Celem projektu TRANSDOTT (Translation of domestication of Thunnus thynnus into an innovative commercial application) było wykorzystanie rezultatów wcześniejszych inicjatyw unijnych i opracowanie w oparciu o nie protokołu dla opłacalnej akwakultury tuńczyka.

Naukowcy umieścili w specjalnej klatce stado rozpłodowe liczące ponad 30 osobników tuńczyka błękitnopłetwego i karmili je ulepszonym pożywieniem, aby podnieść jakość tarła. Monitorowano też temperaturę morza przy pomocy czujników umieszczonych na różnych głębokościach w klatce. Ponadto wszystkie ryby oznakowano i poddano biopsji, a w klatkach zainstalowano urządzenie do zbierania jaj przypominające sieć trałową, wykorzystujące prądy do zbierania jaj. Potomstwo można było przyporządkować do indywidualnych rodziców, dzięki czemu uzyskano identyfikowalność produktu "od hodowli do talerza".

Poważny problem stanowiło zanieczyszczenie jaj gatunkami obcymi, takimi jak Sarda sarda (pelamida) i Auxeis rochi (marun). Rozwiązano go poprzez fizyczne ręczne usuwanie szybciej rosnących gatunków obcych z hodowli larw.

Poprawa jakości stad rozpłodowych pozwoliła na zwiększenie płodności oraz uzyskanie lepszych gamet, a w efekcie na wyhodowanie zdrowszych, silniejszych larw, odznaczających się mniejszą śmiertelnością podczas hodowli. Wykorzystanie widłonogów jako żywej karmy dodatkowo przyczyniło się do zwiększenia przeżywalności larw.

Projekt TRANSDOTT przyczyni się do powstania opłacalnej branży, w której tuńczyk błękitnopłetwy będzie rozmnażany w warunkach niewoli, hodowane będą larwy i produkowany będzie narybek do dalszej hodowli. Pozwoli to ograniczyć połów dziko żyjących osobników i przyczyni się do ochrony tego gatunku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

BFT, hodowla tuńczyka, udomowienie, propagacja tuńczyka, łowiska tuńczyka, tuńczyk błękitnopłetwy, TRANSDOTT, akwakultura, stado rozpłodowe, gromadzenie jaj, larwy, widłonogi, ochrona
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę