Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważona i niedroga opieka zdrowotna

Niedroga i dostępna opieka zdrowotna może niedługo stać się w UE dobrem luksusowym. Wynika to ze zwiększających się wydatków na służbę zdrowia w porównaniu z produktem krajowym brutto (PKB). W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano plan działań badawczo-rozwojowych (R&D) na rzecz opieki zdrowotnej w UE, który może przynieść ważne zmiany w tej dziedzinie.
Zrównoważona i niedroga opieka zdrowotna
Prognozy przewidują, że bieżący trend, w którym wydatki na służbę zdrowia wzrastają szybciej niż PKB poszczególnych krajów, utrzyma się, powodując niestabilną i potencjalnie niebezpieczną sytuację. Ograniczanie kosztów bez wdrażania innowacji przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej jakości ograniczy dostęp do opieki zdrowotnej tylko dla ludzi zamożnych. Ta szybko pogarszająca się sytuacja wymaga stanowczych, zdecydowanych działań.

Uczestnicy projektu WE-CARE (Towards a sustainable and affordable healthcare) przygotowywali podstawy do przyszłych badań nad służbą zdrowia i innowacjami, które przyczynią się do niedrogiej i zrównoważonej opieki zdrowotnej. Oczywistym celem było połączenie obniżenia kosztów z poprawą jakości opieki zdrowotnej, co udaje się już w innych sektorach.

Komisja Europejska zwróciła już uwagę na nieuwzględnienie tej problematyki w unijnym planie R&D. Zwróciła się o opracowanie nowej strategii R&D i planu działań R&D do głównych instytucji unijnych.

Zorganizowano 5 warsztatów i jedną większą, interaktywną konferencję ogólnoeuropejską, w której uczestniczyło ponad 100 najistotniejszych podmiotów z ponad 20 krajów. Eksperci zaangażowali się w procesy oddolne i zidentyfikowali 7 motywów uzyskiwania niedrogiej opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Przełom w ograniczaniu kosztów można osiągnąć wyłącznie poprzez testy na ogromną skalę, potencjalnie poprzez utworzenie laboratoriów badawczych służby zdrowia w różnych częściach Europy. W każdym laboratorium zostaną przetestowane wszystkie 7 motywów, aby wybrać najbardziej stabilny, niedrogi i zapewniający jakość system. Jednakże każdy motyw należy analizować jednocześnie, aby uniknąć zwiększania kosztów lub obniżania jakości innego motywu.

Zostanie poddanych analizie szereg kierunków w celu realizacji planu działań R&D, przy uwzględnieniu różnic między działaniami na poziomie krajowym i unijnym. Pomoc i nakierowanie ze strony interesariuszy są absolutnie niezbędne. Rygorystyczne oceny przełożą się na rozwiązania o szerokich, praktycznych zastosowaniach. Jeśli program zostanie wdrożony na poziomie krajowym, pomoc i koordynacja na poziomie UE mogą zwiększyć wydajność działań, przyczyniając się do wartości dodanej dla poszczególnych krajów.

Jest to zgodne z wyraźnymi rekomendacjami konsorcjum WE-CARE dotyczącymi kierowania badań na określone działania. Jest to również okazja dla Europy, aby nadać kierunek działaniom zmierzającym do przezwyciężenia ogólnoświatowych problemów fiskalnych, jakie wiążą się ze starzeniem populacji.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Niedroga opieka zdrowotna, opieka zdrowotna, plan działań badawczo-rozwojowych, WE-CARE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę