Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Biogaz z odpadów pochodzących z rzeźni

Dzięki pewnemu unijnemu projektowi odpady z rzeźni można teraz wykorzystywać do produkcji biogazu, co pozwala uniknąć ich spalania czy wywożenia na składowiska.
Biogaz z odpadów pochodzących z rzeźni
W rzeźniach powstają duże ilości odpadów stałych, bogatych w lipidy i białko. Dzięki temu tego rodzaju odpady lepiej nadają się do produkcji metanu niż inne materiały, w tym rośliny uprawiane w celu wytwarzania energii czy ścieki komunalne. Bogate w lipidy odpady mogą jednak hamować wzrost mikroorganizmów, co obniża wydajność fermentacji anaerobowej i może być powodem problemów.

Celem projektu ADAW (Saponification pre-treatment and biosensors based control system for slaughterhouse waste anaerobic digestion improvement) było udoskonalenie technologii produkcji biogazu i uzdatnienie bogatych w lipidy odpadów pochodzących z rzeźni.

Partnerzy projektu zastosowali termiczno-chemiczną obróbkę wstępną, aby poprawić wydajność produkcji biogazu przy pomocy reakcji hydrolizy na gorąco, zachodzącej między kwasami tłuszczowymi z nierozpuszczalnych odpadów pochodzących z rzeźni a alkaliami. W efekcie uzyskano mniejsze, prostsze cząsteczki, cechujące się lepszym przyleganiem podłoża i mikroorganizmów, co zwiększa biodegradowalność beztlenową.

Następnie użyto dyspersji ultradźwiękowej do rozbicia złożonych cząsteczek organicznych i ułatwienia ich rozkładania przez bakterie podczas fermentacji anaerobowej. Opracowano czujniki umieszczone w linii produkcyjnej, służące do pomiaru alkaliczności i wykrywania lotnych kwasów tłuszczowych, co pozwoliło na skuteczniejsze kontrolowanie procesu fermentacji anaerobowej i zautomatyzowaną stabilną kontrolę produkcji biogazu.

System ADAW jest przeznaczony dla dwóch głównych grup odbiorców: małych i średnich operatorów rzeźni, którzy skorzystają na wprowadzeniu małych instalacji produkcji biogazu do zakładów, bez konieczności dokonywania dużych inwestycji; oraz komercyjnych operatorów biogazu, którzy będą mogli wykorzystywać odpady pochodzące z rzeźni jako źródło energii.

Technologia opracowana w ramach projektu ADAW umożliwi odpowiednie zagospodarowanie określonych rodzajów odpadów organicznych o wysokiej zawartości białek i lipidów oraz ich wykorzystanie dzięki zastosowaniu procesów fermentacji anaerobowej. Operatorzy instalacji do produkcji biogazu będą mogli ponadto używać w swoich systemach odpadów z rzeźni. Aż do teraz, przeprowadzanie tego procesu przy pomocy fermentacji anaerobowej nie było możliwe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odpady z rzeźni, lipid, białko, metan, fermentacja anaerobowa, lotne kwasy tłuszczowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę