Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Analiza zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów

Stosowanie nanomateriałów jest utrudnione ze względu na ograniczoną wiedzę na temat zagrożeń, jakie niesie ono ze sobą dla ludzi i środowiska. Dlatego też powstała unijna inicjatywa, umożliwiająca małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) analizowanie różnych aspektów ryzyka dla ich udziałowców.
Analiza zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów
Celem projektu LICARA (Life cycle approach and human risk impact assessment, product stewardship and stakeholder risk/benefit communication of nanomaterials) było opracowanie uporządkowanej metody analizy cyklu życia dotyczącej nanomateriałów. Umożliwiła ona badaczom porównanie zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych związanych z nanomateriałami z zaletami tych materiałów, a także porównanie ich z zagrożeniami i zaletami konwencjonalnych produktów.

Zastosowano podwójne podejście, w ramach którego partnerskie MŚP przejrzały zagrożenia i zalety wybranych materiałów przy pomocy narzędzia nanoSCAN opracowanego w projekcie LICARA. Następnie została przeprowadzona szczegółowa ocena przez profesjonalnych naukowców, którzy użyli danych ilościowych i nowoczesnych technik, analizując cały cykl życia produktów, w tym narażenie pracowników i konsumentów.

Szczegółową analizę przeprowadzono też dla czterech studiów przypadków. Dotyczyły one ściereczki z mikrofibry na bazie biocydu z nanosrebrem, nanosrebrnej powłoki na klamkach drzwi szpitalnych, samoczyszczącej powłoki z nanotytanu przeznaczonej do elewacji budynków oraz katalizatora ogniw paliwowych opartego na nanorurkach węglowych.

Metody i dane opracowane w projekcie LICARA pomogą MŚP w podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia i wytwarzania bezpiecznych, zrównoważonych produktów dzięki zgromadzeniu informacji dotyczących istotnych kwestii. Pomogą też MŚP w uzyskaniu informacji na temat najlepszych praktyk oraz informowaniu dostawców, klientów, grup konsumentów, władz i innych konsumentów na temat nanoproduktów.

Uzupełnieniem wytycznych LICARA jest narzędzie nanoSCAN, które ułatwia ponadto stosowanie samych wytycznych. Korzystając z tych wskazówek, MŚP może dokonać systematycznego przeglądu potencjalnych zalet i zagrożeń oraz przygotować się do używania narzędzia analitycznego. Narzędzie umożliwia przejrzystą ocenę konkretnych wad i zalet nanoproduktów.

LICARA nanoSCAN pozwala na poznanie mocnych i słabych stron nanoproduktu, w tym niepewności i luk w wiedzy oraz ich znaczenia. Informacje te pomogą producentom i ich udziałowcom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej oceny, prac badawczo-rozwojowych i wytwarzania danego produktu.

Projekt LICARA przyczyni się w ten sposób do upowszechnienia technologii nanomateriałów, umacniając wzrost i konkurencyjność unijnej gospodarki oraz pomagając w ochronie zdrowia i zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanomateriały, MŚP, cykl życia, ocena oddziaływania, nanosrebro, nanotytan, biocyd, nanorurki węglowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę