Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze osiągi opon

Naukowcy z UE zbadali odkształcenia gumy w oponach samochodowych podczas hamowania na mokrej jezdni. Przy pomocy nowatorskiej analizy komputerowej zdjęć wykonanych w podczerwieni zespół modelował reakcje opon i asfaltu. Wyniki tych badań mogą pomóc w opracowaniu doskonalszych materiałów.
Lepsze osiągi opon
Elastomery to rodzaj polimerów posiadających właściwości elastyczne, a guma jest ich znanym przykładem. Poznanie cech elastomerów ma duże znaczenie dla projektowania opon i nowych materiałów do produkcji opon.

W ramach projektu TELLUR (Tribology of elastomers on lubricated surfaces), finansowanego ze środków UE, zbadano kontakt opony z jezdnią oraz strukturę obu powierzchni. Uczeni chcieli udokumentować skuteczność hamowania na mokrej drodze. Ponadto, planowano wyprodukowanie opon ze zużytego asfaltu, aby przetestować ich przyczepność na takiej nawierzchni. Innym celem było przeanalizowanie cech różnych komponentów gumy oraz ich wpływu na końcowy wyrób. Zespół postanowił również opracować oprogramowanie do analizy zdjęć wykonanych w podczerwieni podczas testów.

W pierwszym etapie zbadano hamowanie na mokrej jezdni, skupiając się na tarciu i szorstkości nawierzchni. Efektem tych prac jest model SWIFT, zawierający model kontrolera systemu ABS. Opublikowano też pełen zestaw parametrów dla opony letniej. Uczestnicy projektu opublikowali także metodologie wykorzystane do otrzymania parametrów modelu SWIFT z pojazdów testowych oraz do analizy danych dotyczących nawierzchni.

W kolejnym etapie udoskonalono testy tarcia przy pomocy zaawansowanych technik obrazowania. Prace te pomogły określić, dlaczego guma zaczyna się ślizgać i do dzieje się podczas poślizgu. Opracowano nowy protokół testowy, który zwiększa dokładność i zmniejsza koszty testów. Poprawiono również korelację między wynikami testów tarcia prowadzonymi w laboratorium oraz na drodze.

W trakcie badania zużycia próbek asfaltu opracowano metodę wytwarzania trwałych próbek, nadającą się do stosowania podczas laboratoryjnych testów tarcia. Uzyskano dobrą zgodność wyprodukowanych próbek z próbkami pobranymi z prawdziwych dróg.

W ostatnim etapie opracowano narzędzie komputerowe do przetwarzania i analizy rejestrowanych z dużą prędkością zdjęć w podczerwieni. W efekcie powstało narzędzie do konwersji, umożliwiające korzystanie z istniejącego oprogramowania do przetwarzania wszystkich formatów zdjęć. Zespół opracował metodologię segmentacji zdjęć powierzchni opony.

Nawiązano także współpracę z nowymi, pokrewnymi projektami siódmego programu ramowego (7PR), w tym inicjatywą LORRY.

Projekt TELLUR przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat elastomerów i osiągów opon, co potencjalnie zaowocuje udoskonaleniem rozwiązań konstrukcyjnych i składu tych produktów. Opracowane w projekcie oprogramowanie może znaleźć zastosowanie także w innych dziedzinach badań, na przykład w obrazowaniu biomedycznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Opona, guma, hamowanie, zdjęcia w podczerwieni, elastomer, TELLUR, nawierzchnia drogowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę