Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Własność i sprawiedliwość rozumiane przez dzieci z różnych kultur

Pewien projekt badawczy dostarcza nowych informacji na temat kształtowania przez uniwersalne procesy rozwojowe i środowisko społeczno-kulturowe zachowań dzieci dotyczących alokacji zasobów.
Własność i sprawiedliwość rozumiane przez dzieci z różnych kultur
Regulacja alokacji i dystrybucji dóbr jest dla społeczeństwa niezbędna, aby zapobiegać konfliktom o dostęp do cennych zasobów. To, jak dzieci rozwijają i uczą się alokacji zasobów, było już wielokrotnie badane w krajach Zachodu, ale istnieje niewiele badań prowadzonych z perspektywy międzykulturowej.

W ramach projektu XCULTDEVRESALL (The cross-cultural development of resource allocation behaviour), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób dzieci spoza państw zachodnich uczą się alokacji zasobów w małych populacjach wiejskich. Prace koncentrowały się na rozwijaniu zasad własności w różnych kulturach oraz rozwijaniu zasad dotyczących dzielenia się i sprawiedliwości.

W zakresie rozwoju zawodowego celem projektu było przeprowadzenie szkolenia z zakresu terenowych badań międzykulturowych oraz zdobycie doświadczenia dotyczącego opieki nad studentami i zarządzania projektami. Przygotowano dwie publikacje naukowe oraz rozpoczęto realizację serii dużych badań międzykulturowych poświęconych zdolnościom poznawczym dzieci. Wyjazdy do Kenii, Namibii, Argentyny i Boliwii były okazją do zdobycia rozległego doświadczenia w badaniach terenowych. Zorganizowano też szereg warsztatów z zakresu rozwoju zawodowego, skierowanych do badaczy z tytułem doktora. Uczestniczono również w międzynarodowych konferencjach oraz zorganizowano międzynarodowe warsztaty poprzedzające konferencję z zakresu psychologii rozwoju.

Wyniki tych prac przyczyniły się do zróżnicowania wiedzy na temat psychologii rozwoju dzięki zbadaniu dzieci z różnorodnych grup mniejszościowych. W efekcie zgromadzono informacje, które mogą przydać się w prowadzeniu uwzględniających aspekt kulturowy badań w dziedzinie nauk behawioralnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dzieci, alokacja zasobów, zasady własności, opieka nad uczniami, umiejętności poznawcze dzieci, psychologia rozwojowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę