Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Krok w kierunku ochrony prywatności w Internecie

Sieci mediów społecznościowych mogą uzyskiwać dostęp do informacji osobowych ich użytkowników, często bez ich wiedzy. Nowe narzędzia i wskazówki mogą pomóc chronić użytkowników.
Krok w kierunku ochrony prywatności w Internecie
Prywatność jest bardzo ważną kwestią dla obywateli, szczególnie w kontekście gromadzenia prywatnych informacji przez internetowe serwisy społecznościowe. Dane te są często potem rozpowszechniane lub sprzedawane innym firmom między innymi w celach marketingowych, co narusza prawo użytkowników do prywatności.

W ramach projektu SOCIALPRIVACY (Addressing Privacy Challenges in Social Media), finansowanego ze środków UE, badano kwestie dotyczące prywatności w odniesieniu do obywateli i firm, aby zaproponować rozwiązania zwiększające ochronę danych. Uczeni ustalili, że zbieranie danych odbywa się na duża skalę za pośrednictwem mediów społecznościowych, bez wiedzy użytkowników, często poprzez instalację oprogramowania online.

Aby zrealizować przyjęte założenia, uczestnicy projektu badali możliwości optymalnej ochrony użytkowników, począwszy od zapewnienia zabezpieczeń technicznych i umożliwienia wyrażania świadomej zgody po opracowanie firmowych wytycznych dotyczących tego zagadnienia. Przeanalizowano także, w jaki sposób można by opracować i przetestować zalecenia dotyczące polityki publicznej, przy wsparciu specjalistów z dziedziny informatyki, nauk społecznych i prawa dotyczącego cybernetyki.

Co ciekawe, zespół projektu wykazał, że ludzie chętniej udostępniają swoje dane osobowe, kiedy przynosi im to jakiegoś rodzaju korzyści, na przykład w postaci spersonalizowanych reklam czy poprawy jakości usług. Mimo to większości ludzi zależy na ochronie prywatności, co potwierdza, jak ważne jest, by pomóc społeczeństwu w zrozumieniu zagrożeń i ewentualnych korzyści związanych z udostępnianiem informacji grupom lub pojedynczym osobom.

W tym kontekście, uczestnicy projektu stworzyli przydatną platformę internetową, wspierającą ochronę prywatności przy pomocy materiałów edukacyjnych i testów dla użytkowników, a także wskazówek dla przedstawicieli przemysłu i prawodawców. Badania dotyczące tego zagadnienia mogą stanowić solidną podstawę dla działań zwiększających ochronę prywatności w mediach społecznościowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Media społecznościowe, prywatność, internetowe, SOCIALPRIVACY, prawo dotyczące cybernetyki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę