Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W kierunku spersonalizowanej medycyny dla wszystkich obywateli EU

Obecnie istnieje szereg problemów i wyzwań, przez które nie można rozwinąć pełnego potencjału medycyny spersonalizowanej (PM). Unijna inicjatywa ma za zadanie zmienić tę sytuację.
W kierunku spersonalizowanej medycyny dla wszystkich obywateli EU
PM to innowacyjna metoda leczenia pacjentów, wykorzystująca dane badawcze i przełomowe technologie do poprawy diagnostyki i badań kontrolnych. Umożliwia ona bardziej spersonalizowane interwencje medyczne i oferuje zindywidualizowane terapie. Niespójne działania w obrębie krajów członkowskich, nieadekwatna komunikacja i brak wspólnej wizji utrudniają pełne wykorzystanie PM przez obywateli, systemy opieki zdrowotnej i przemysł.

Aby poradzić sobie z tym problemem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu PERMED (Personalised medicine 2020 and beyond – Preparing Europe for leading the global way (PerMed)) postawili sobie za cel poprawę koordynacji prac kluczowych europejskich interesariuszy, uzyskanie synergii, unikanie powielania prac lub konkurencji w prowadzeniu ich, oraz opracowanie zaleceń.

Partnerzy projektu wybrali najlepsze praktyki i kluczowych graczy w dziedzinie PM z całej Europy, oraz ocenili braki, potrzeby i aktualne ograniczenia. Prowadzono w tym celu przeglądy literatury, ankiety i wywiady. Następnie przygotowano zalecenia dotyczące lepszego wdrażania PM do europejskich i krajowych strategii badawczych.

Zespół projektu PERMED stworzył platformę internetową do zacieśniania współpracy międzynarodowej. Dotychczas udało się zebrać kluczowych interesariuszy z różnych dziedzin PM z Europy i spoza niej w ramach dwóch warsztatów. Ponadto opublikowano trzy artykuły, w których uwzględniono działalność uczestników projektu PerMed i wyniki ich badań.

Aby dać wskazówki europejskim decydentom, stworzono strategiczny Plan Badań i Innowacji (SRIA). Zawiera on pięć głównych wyzwań dla implementacji PM: prace na rzecz świadomości i sprawczości; integrację obszernych danych i rozwiązań ICT; przeniesienie wyników badań podstawowych na grunt badań klinicznych i poza nie; wprowadzenie innowacji na rynek; budowę zrównoważonej służby zdrowia. SRIA dostarcza również 35 rekomendacji dotyczących powyższych wyzwań i proponuje 22 priorytety w badaniach nad PM.

Projekt PERMED stanowi pierwszy krok do przezwyciężania ograniczeń we wdrażaniu PM przez systemy opieki zdrowotnej w Europie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Medycyna spersonalizowana, spersonalizowane interwencje zdrowotne, PERMED
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę