Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SMART BRAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 246545
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Kraj Basków na europejskiej mapie badań

Kraj Basków dąży do przyciągania doświadczonych badaczy z różnorodnych dyscyplin i krajów. Podjęta przez UE inicjatywa pomogła w zwiększaniu potencjału badawczego północnej Hiszpanii.
Kraj Basków na europejskiej mapie badań
Baskijska Fundacja Naukowa Ikerbasque wspomaga doskonałość badań naukowych w regionie poprzez rekrutację i reintegrację wybitnych badaczy w ramach różnego rodzaju programów stypendialnych i zaproszeń międzynarodowych finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Mobilność międzynarodowa ma zatem kluczowe znaczenie dla umacniania badań i innowacji oraz usprawniania współpracy między środowiskami akademickimi a przemysłem.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SMART BRAIN (Attracting international experienced researchers to the Basque Country in any research field) ogłoszono kilka zaproszeń mających na celu przyciągnięcie wybitnych naukowców z całego świata do ośrodków badawczych i uniwersytetów w Kraju Basków.

W latach 2010–2013 ogłoszono cztery coroczne zaproszenia międzynarodowe projektu SMART BRAIN, które przyciągnęły ponad 1500 wniosków o finansowanie projektów interdyscyplinarnych z zakresu badań doświadczalnych, inżynierii, techniki, medycyny oraz nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Stosując przejrzyste procedury międzynarodowych ocen środowiskowych, oceniono każdy wniosek pod względem wartości naukowej, perspektywiczności kierunku badań, istotności tematyki badań, profilu ostatnich publikacji wnioskodawcy i dopasowania do możliwości badawczych w Kraju Basków. Rekrutowano łącznie 38 badaczy na łączny okres blisko 1400 miesięcy, co było wynikiem zbliżonym do początkowo założonego celu sfinansowania badań 43 stypendystów.

Wysiłki projektu SMART BRAIN wspomogły potencjał badawczy i zwiększanie wpływów Kraju Basków, przyczyniając się do zebranie niezbędnej masy krytycznej doświadczonych badaczy. Oczekuje się, że dotychczasowe działania przełożą się na dalsze wspomaganie zaangażowania regionu w działalność Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez przyciąganie pilnie potrzebnych źródeł finansowania do zaangażowanych instytucji, a tym samym zwiększanie liczby stypendiów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kraj Basków, Ikerbasque — Baskijska Fundacja Naukowa, mobilność międzynarodowa, SMART BRAIN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę