Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Naukowe podstawy językoznawstwa

Nowatorskie podejście do językoznawstwa, traktowanego jako przedmiot historii nauki, może wykazać, że językoznawcy postrzegają siebie jako naukowców, a także rzucić nowe światło na historyczne i filozoficzne aspekty językoznawstwa.
Naukowe podstawy językoznawstwa
Językoznawstwo jest nauką o języku. W ramach projektu LINGUISTICSSCIENCE (Linguistics as a science — a historical philosophical study), finansowanego ze środków UE, zastosowano podejście interdyscyplinarne, polegające na połączeniu strategii opartych na perspektywie historii i filozofii nauki.

Jeden z dwóch elementów podejścia stosowanego przez zespół projektu polegał na zbadaniu historii językoznawstwa w ciągu ostatnich 200 lat z naukowego punktu widzenia. Może to pomóc w poznaniu różnych etapów rozwoju językoznawstwa. Drugi element opierał się na stwierdzeniu, że metodologia filozofii nauki może być użyteczna w badaniu teorii lingwistycznych, jak również ich aspektów naukowych i społecznych.

Badanie obejmowało różne szkoły językoznawstwa. Przegląd piśmiennictwa na temat filozofii nauki skupiał się na rozbieżnościach pomiędzy naukami ścisłymi a zagadnieniami humanistycznymi. Badano także konstrukcje wzajemne i różne powiązane z nimi teorie, takie jak wzajemność kodowania werbalnego i kierunkowość gramatykalizacji.

Poczyniono znaczne postępy w ramach badania i wydano kilka publikacji. Ponadto włączono do badania dwa dodatkowe tematy: konstrukcje celownikowe i negację. Oba te tematy należą zarówno do domeny językoznawstwa, jak i filozofii.

Wyniki będą przydatne nie tylko w dziedzinie językoznawstwa, ale także w innych dziedzinach i mogą mieć znaczenie w szerszym badaniu historii nauki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Językoznawstwo, historia nauki, filozofia, wzajemność kodowania werbalnego, konstrukcje celownikowe, negacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę