Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój innowacji zespołowej dzięki konstrukcji paradoksalnej

Nowe badania wskazują, że uwzględnianie sprzecznych wymagań i jednoczesne realizowanie rozbieżnych celów może skutkować zwiększaniem kreatywności i innowacyjności zespołów.
Rozwój innowacji zespołowej dzięki konstrukcji paradoksalnej
Kreatywność i innowacyjność często są owocami pracy zespołowej, szczególnie w kontekście przedsiębiorstwa. Pomimo tego większość zespołów nie wykorzystuje swojego potencjału innowacji, po części dlatego, że wymaga to rozwijania i integrowania wielu wzajemnie niespójnych podejść, celów, procesów i wyników. Aby zespół mógł działać w sposób twórczy i innowacyjny, musi być jednocześnie zróżnicowany i spójny oraz entuzjastyczny i zdyscyplinowany. Promowanie indywidualnej inicjatywy trzeba łączyć z realizowaniem wspólnej wizji, a przestrzeganiu wspólnych ograniczeń musi towarzyszyć zachęcanie członków zespołu do łamania zasad.

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu TEAM INNOVATION (Developing Innovative Capabilities in Teams) zajęli się badaniem mechanizmów, procesów i warunków, które umożliwiają pracę zespołową przy jednoczesnym zintegrowaniu sprzecznych podejść i kontrolowaniu rywalizujących wymagań.

Realizując wyznaczone cele, zajęto się badaniem nastawienia paradoksalnego, czyli wzorca mentalnego pozwalającego rozpoznawać i uwzględniać równoległe elementy sprzeczne. Badano też możliwości kreatywnego działania zespołów w kontekście ograniczeń czasowych i finansowych. Innym ważnym kierunkiem badań jest wpływ różnych filozofii zarządzania na kontrolowanie sprzecznych zadań i celów.

Partnerzy projektu TEAM INNOVATION stwierdzili, że w porównaniu z innymi nastawieniami przyjęcie wspólnego nastawienia paradoksalnego pozwala zespołowi skuteczniej tworzyć kreatywne produkty, które są zarazem oryginalne i realistyczne. Pozwala to promować rozwijanie kreatywnych produktów bez nadmiernego wydłużania terminów i zwiększania kosztów.

W ramach projektu TEAM INNOVATION dokonano też porównania różnych podejść do radzenia sobie ze sprzecznymi celami i stwierdzono, że równoczesne zmierzenie się z rozbieżnymi wymaganiami lepiej wpływa na kreatywność niż realizowanie tych celów jednego po drugim. Koncentrowanie się jednocześnie na obu celach przynosi korzyści synergiczne.

Wyniki badań mogą docelowo wspomóc rozwój biznesu i przemysłu dzięki nowym metodom promowania konkurencyjności i innowacji. Europejskie przedsiębiorstwa ceniące współdziałanie i pracę zespołową mogą odnieść znaczące korzyści z zastosowania tych wniosków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Praca zespołowa, kreatywność, innowacja, paradoks, konkurencyjność, przemysł
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę