Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Komunikacja i działania upowszechniające nakierowane na rozwiązywanie palących problemów rybołówstwa

Informacje o najnowszych wynikach badań naukowych, zdobyta wiedza oraz jej wpływ na kwestie rybołówstwa nie docierają do docelowej grupy odbiorców, albo nie są odpowiednio im przekazywane. Jedna z unijnych inicjatyw pomogła pokonać tę barierę.
Komunikacja i działania upowszechniające nakierowane na rozwiązywanie palących problemów rybołówstwa
Stronom zainteresowanym, od badaczy mórz aż po decydentów, brakuje skoordynowanych działań i konstruktywnego dialogu koniecznego do tego, aby móc zidentyfikować kluczowe dla łowisk problemy i wyzwania, a następnie przekazać wnioski organom ustawodawczym i decyzyjnym.

Aby rozwiązać ten problemem, powołano projekt COMFISH (Strengthening the impact of fisheries related research through dissemination, communication and technology transfer), finansowany ze środków UE, którego zadaniem było ułatwienie identyfikacji wyzwań i rozwiązań związanych z rybołówstwem. Uczestnicy projektu rozpoczęli zintegrowane działania w obrębie pięciu europejskich obszarów połowu ryb: Oceanu Atlantyckiego oraz mórz Bałtyckiego, Czarnego, Śródziemnego i Północnego.

W ramach projektu COMFISH zorganizowano pięć regionalnych spotkań w Bułgarii, Norwegii, Polsce, Hiszpanii oraz we Włoszech, w których uczestniczyła grupa ponad 100 kluczowych interesariuszy. Spotkania miały na celu jasne przedstawienie stanowisk, wskazanie wyzwań komunikacyjnych wraz z potencjalnymi rozwiązaniami na poziomie regionalnym oraz porównanie i uporządkowanie wagi wyzwań na poziomie całej UE.

Wnioski płynące z tych spotkań były rozpowszechniane wśród szerokiego grona docelowych odbiorców, którzy nie mogli uczestniczyć w nich bezpośrednio, a także wśród obywateli UE, czyli konsumentów i młodzieży. Ukierunkowane działania komunikacyjne objęły serię pakietów informacyjnych na temat problemów rybołówstwa oraz podręcznik najlepszych praktyk, których celem było zwiększenie zasięgu projektu oraz wzmocnienie wizji ochrony ekosystemów morskich i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich. Sporządzono sprawozdania z wszystkich pięciu badanych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, możliwych rozwiązań oraz zaleceń dotyczących podjęcia odpowiednich działań.

Aby ułatwić budowę sieci oraz współpracę międzynarodową, zorganizowano spotkanie partnerskie z udziałem ponad 100 osób.

Dzięki rozpoznaniu wspólnych wyzwań i zaleceń, projekt COMFISH zwiększył świadomość na temat problemów związanych z rybołówstwem w całej Europie oraz stworzył podwaliny dla dalszej wspólnej pracy w tym zakresie. To powinno pomóc w rozwoju zrównoważonego i ekonomicznie opłacalnego rybołówstwa w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Problemy rybołówstwa, łowiska, COMFISH, badania nad łowiskami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę