Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ARAIDEU — Wynik w skrócie

Project ID: 246558
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Region Aragonii podnosi poprzeczkę pod względem badaczy i doskonałości

Fundacja ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo) jest organizacją typu non-profit założoną przez władze Aragonii, autonomicznej wspólnoty w Hiszpanii, w celu wspierania badań, rozwoju i innowacji w regionie. Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy było wspieranie fundacji ARAID w celu przyciągnięcia większej liczby badaczy do regionu.
Region Aragonii podnosi poprzeczkę pod względem badaczy i doskonałości
W ciągu pięciu lat, pomimo trudności finansowych, zespół projektu ARAIDEU (ARAID-European Union attraction of researchers and fellowship program) zrekrutował 29 badaczy w ramach pięciu zaproszeń do składania wniosków. Informacje dotyczące harmonogramów i procedur wyboru wniosków są dostępne na stronie internetowej ARAID.

Zdecydowana większość zrekrutowanych kandydatów wybrała publiczne instytuty badawcze, w tym ośrodki akademickie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Badacze zostali zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowy na czas określony i mieli takie same prawa i obowiązki jak personel instytucji przyjmującej.

Badacze zatrudnieni w ramach projektu ARAIDEU (42% kobiet, 58% mężczyzn) uczestniczyli w działaniach promocyjnych i informacyjnych, brali udział w kongresach i konferencjach, a także wydawali publikacje naukowe. W momencie pisania artykułu w ramach projektu złożono dwa patenty.

Celem projektu było stworzenie stymulujących i korzystnych warunków pracy, gwarantujących równe traktowanie, co stało się impulsem do przeprowadzenia przeglądu procedur zarządzania zasobami ludzkimi w fundacji ARAID. Dzięki działaniom prowadzonym w ramach projektu w 2015 r. Komisja Europejska przyznała fundacji logo "HR Excellence in Research" (Zasoby ludzkie — doskonałość w dziedzinie badań naukowych). Było to pierwsze takie wyróżnienie w regionie Aragonii.

Prace prowadzone w projekcie poszerzyły istniejący program fundacji ARAID o działania na rzecz mobilności w celu nawiązania i utrzymania współpracy z obiecującymi badaczami. Ponad połowa badaczy pozostała w regionie i znalazła zatrudnienie w fundacji ARAID lub w instytucjach przyjmujących na stanowiskach związanych z badaniami i rozwojem.

Projekt ARAIDEU przyczynił się do ogólnej poprawy życia zawodowego zatrudnionych badaczy, a jednocześnie wzmocnił misję fundacji ARAID oraz działalność różnych przedsiębiorstw akademickich i zawodowych w regionie. Przedsięwzięcie stanowi również długoterminową inwestycję na rzecz rozwoju nauki i wiedzy w Europie i w innych krajach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Region Aragonii, ARAID, badania, rozwój i innowacje, program stypendialny, doskonałość w dziedzinie badań
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę