Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pokojowe podejście do konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Celem wspólnych badań prowadzonych przez trzy uniwersytety było promowanie wśród palestyńskiej młodzieży, naukowców i decydentów odważnego nowego podejścia, którego celem jest rozwiązanie najważniejszego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Pokojowe podejście do konfliktu palestyńsko-izraelskiego
Przezwyciężenie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest bardzo trudnym zadaniem, które wymaga budowania zaufania, tworzenia dialogu i wykorzystywania nieszablonowego myślenia, zwłaszcza w zakresie rozwiązań bez użycia przemocy. Założeniem finansowanego ze środków UE projektu CTMEE (Perspectives of Conflict Transformation from the Middle East and Europe) było wspieranie budowania potencjału i wymiany wiedzy pomiędzy trzema instytucjami akademickimi w celu zbadania transformacji konfliktu. Nad osiągnięciem tego celu pracowały wspólnie Ośrodek ds. Zaufania, Pokoju i Relacji Społecznych na Uniwersytecie w Coventry w Zjednoczonym Królestwie, Uniwersytet Kadir Has w Turcji oraz Arabsko-Amerykański Uniwersytet w Jenin, w Palestynie.

Skupiając się głównie na transformacji konfliktu w Palestynie, ale także w Turcji, zespół projektu zbadał również, w jaki sposób Europa Zachodnia postrzega konflikt w tych obszarach. Zespół analizował budowanie sieci wiedzy na temat transformacji konfliktu oraz sposoby, w jakie młodzież może przyczynić się do budowania pokoju.

Tematy, które analizowano podczas warsztatów, działań badawczych i konferencji, obejmowały młodzież i demokratyzację, działania pokojowe i bierny opór, kobiety i budowanie pokoju, teatr i sztukę w transformacji konfliktu, a także politykę pomocy UE w Palestynie. Zespół projektu analizował również skutki bojkotu produktów izraelskich w Palestynie, konflikt palestyńsko-izraelski w cyberprzestrzeni, działania na rzecz praw człowieka oraz transformację konfliktu z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Wyniki i wnioski opracowane w ramach projektu rozpowszechniano poprzez warsztaty i konferencje, ale także za pośrednictwem czasopism i książek. Zespół projektu CTMEE przygotowuje się również do publikacji książki zatytułowanej "Conflict Transformation and the Palestinians" (Transformacja konfliktu i Palestyńczycy). Ponadto zespół pomagał w tworzeniu programu studiów magisterskich w zakresie rozwiązywania konfliktów i rozwoju na Uniwersytecie Arabsko-Amerykańskim w Jenin.

Równolegle zespół zainicjował inne projekty akademickie mające na celu zbadanie tematu w ramach programów studiów magisterskich i doktoranckich. Zespół zapewniał również cenne wsparcie i szkolenia w tej dziedzinie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Palestynie. Można mieć nadzieję, że wysiłki te zwiększą zrozumienie pomiędzy stronami jednego z najtrudniejszych konfliktów na świecie i pozwolą na opracowanie bardziej inteligentnych, pokojowych sposobów na jego przezwyciężanie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bliski Wschód, CTMEE, transformacja konfliktów, budowanie pokoju, palestyńsko-izraelski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę