Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DIGISTONE — Wynik w skrócie

Project ID: 314978
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Dania

Nowatorska technologia wyświetlaczy do oznakowań zewnętrznych

Istnieje wyraźna potrzeba opracowania rentownych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań z zakresu zewnętrznych oznakowań cyfrowych, przeznaczonych do zastosowań komercyjnych. Celem unijnej inicjatywy było zaspokojenie tej potrzeby poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii zewnętrznych oznakowań cyfrowych.
Nowatorska technologia wyświetlaczy do oznakowań zewnętrznych
Dalszy rozwój elektronicznych billboardów i ekranów skłonił przedstawicieli przemysłu i dostawców technologii wyświetlaczy do wprowadzenia nowej technologii diodowej (LED) oraz technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD). Jednak koszty utrzymania takiej nowoczesnej technologii są wysokie, ponieważ jest ona wrażliwa na niekorzystne warunki atmosferyczne i podatna na celowe uszkodzenia.

W celu rozwiązania tego problemu zespół finansowanego ze środków UE projektu DIGISTONE (Development of an innovative digital concrete screen for outdoor digital signage applications) pracował nad stworzeniem cyfrowego wyświetlacza z betonu, który pozwoli na zaoszczędzenie kosztów, energii i zasobów.

Prace rozpoczęto od określenia wymagań, takich jak jasność, rozdzielczość, kąt widzenia, wydajność betonu oraz koszty ekranu i poszczególnych elementów. Elementy zaprojektowano i skonstruowano przez rozpoczęciem testowania i oceny wydajności.

Partnerzy projektu zbudowali panele LED w celu monitorowania i kontrolowania jasności. Opracowali również metodę umożliwiającą naprawę i ustawianie włókien światłowodowych ekranu w wymaganym położeniu. Aby wyświetlać obrazy na ekranie z betonu, stworzono elektroniczny system wyposażony w najnowszą technologię LED, sprzęt i oprogramowanie.

Zespół projektu DIGISTONE zaprojektował, wytworzył, zmontował, a następnie przetestował prototypy cyfrowych ekranów z betonu. Końcowy prototyp oceniono pod kątem jasności, balansu bieli, obrazu filmów oraz czytelności tekstu. Wyniki pokazały, że ekran w wystarczającym stopniu wyświetla filmy, obrazy i tekst.

Zespół projektu DIGISTONE opracował skalowalny, cyfrowy ekran z betonu dla reklamodawców oraz właścicieli wyświetlaczy i mebli ulicznych, który zużywa znacznie mniej energii i jest bardziej ekonomiczny niż istniejące rozwiązania. Ponadto wymaga znacznie mniejszych nakładów konserwacyjnych ze strony producentów i wykonawców instalacji ze względu na jego bardzo odporny betonowy interfejs zabezpieczający przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i innymi siłami zewnętrznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyświetlacz, zewnętrzne oznakowania cyfrowe, DIGISTONE, cyfrowy ekran betonowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę