Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niższe koszty i lepsza jakość wody w akwakulturze

Restrykcyjne przepisy unijne dotyczące produktów akwakultury powodują zwiększenie kosztów, a dodatkową przeszkodą dla europejskich hodowli ryb jest konkurowanie o przestrzeń i duże ilości czystej wody. W rozwiązaniu tych problemów pomogła pewna unijna inicjatywa.
Niższe koszty i lepsza jakość wody w akwakulturze
Akwakultura jest ważną gałęzią europejskiej gospodarki, wytwarzającą rocznie około 1,3 mln ton ryb o wartości około 2,9 mld euro. Unijny producenci zmagają się jednak z twardą konkurencją ze strony podmiotów z innych regionów świata. Jednym ze sposobów, by temu zaradzić, są recyrkulacyjne systemy akwakultury (RAS), które zużywają minimalne ilości wody, dzięki czemu hodowle można umieszczać w dowolnym miejscu, nawet na obszarach miejskich.

W RAS stosuje się biofiltrację w celu zmniejszenia toksyczności amoniaku, a ich najważniejszą zaletą jest zdolność do zmniejszenia zużycia świeżej, czystej wody, przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowego środowiska dla ryb. Aby można było upowszechnić systemy RAS, konieczne jest ich udoskonalenie oraz zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji.

Do najważniejszych udoskonaleń należy ulepszone zarządzanie i monitoring biofiltra znajdującego się w RAS. Taki był też cel pewnej unijnej inicjatywy, w ramach której opracowano urządzenie wieloczujnikowe do pomiaru parametrów jakości wody oraz połączono go z inteligentnym systemem monitorowania i doradzania.

Projekt AQUALITY (Multi-sensor automated water quality monitoring and control system for continuous use in recirculation aquaculture systems) powstał z zamiarem zwiększenia opłacalności systemów RAS poprzez usprawnienie monitorowania i zarządzania jakością wody i biofiltrami.

System AQUALITY obejmuje lokalny system monitorowania, służący do pomiaru najważniejszych parametrów jakości wody w RAS, oraz lokalną bazę danych, umożliwiającą gromadzenie i analizę danych dotyczących wydajności RAS w hodowli. Zbudowano także zminiaturyzowany i zautomatyzowany analizator kolorymetryczny (MACA) do pomiaru poziomów amoniaku i azotanów w wodzie w RAS.

Powstała aplikacja internetowa, umożliwiająca hodowcom przesyłanie danych do centralnej specjalistycznej bazy. Baza ta pozwala na analizę danych i uzyskiwanie porad oraz zaleceń dotyczących poprawy wydajności systemów RAS. Można też użyć oprogramowania do sterowania fermą w celu porównania wydajności z innymi podobnymi hodowlami.

W ramach projektu AQUALITY powstał niedrogi systemów wieloczujnikowy, który mierzy parametry jakości wody w hodowlach ryb. System zapewniający monitorowanie i porady połączony jest z inteligentnym automatycznym systemem sterowania, który wyposażono w informacje na temat hodowanych gatunków. Prace przeprowadzone przez konsorcjum pomogą unijnemu sektorowi akwakultury w utrzymaniu wysokich standardów oraz zachowaniu konkurencyjności na rynkach światowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Akwakultura, recyrkulacyjne systemy akwakultury, AQUALITY, biofiltracja, toksyczność amoniaku, koszty operacyjne, zautomatyzowany analizator kolorymetryczny, specjalistyczna baza danych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę