Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FER in the Wild — Wynik w skrócie

Project ID: 302836
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowa era programów do rozpoznawania i śledzenia twarzy

Opracowano szybszy, lepszy i bardziej skuteczny program do rozpoznawania twarzy, który ma szansę udoskonalić monitoring bezpieczeństwa w newralgicznych, zatłoczonych miejscach publicznych.
Nowa era programów do rozpoznawania i śledzenia twarzy
W obliczu wzrastającego zagrożenia światowym terroryzmem i wzmożonych potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa, zaawansowane systemy rozpoznawania twarzy coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i całym społecznościom przyczynia się do udoskonalania technologii rozpoznawania twarzy w miejscach takich jak lotniska, węzły transportowe czy budynki użyteczności publicznej. W ramach projektu FER IN THE WILD (Facial Expression Recognition in the Wild), finansowanego ze środków UE, opracowano system automatycznego rozpoznawania mimiki twarzy do pracy w rzeczywistych, niekontrolowanych warunkach.

Rozwiązania zaproponowane przez zespół, polegające na automatycznej detekcji twarzy i śledzeniu cech charakterystycznych osób przebywających w danym momencie w miejscu publicznym, są złożone, a sam system może pracować w czasie rzeczywistym. Powstała nowatorska metoda elastycznego dopasowywania obrazów twarzy, uwzględniająca model tekstury w oparciu o mapy reakcji generowane za pośrednictwem specjalnych filtrów. Następnie model został udoskonalony przy użyciu regresji dyskryminacyjnej, a mówiąc dokładniej metod Discriminative Fitting of Response Maps i Generative Fitting of Response Maps.

Na tej podstawie przygotowano program treningowy w modelu przyrostowym, umożliwiający aktualizację modeli deformowalnych do dyskryminacyjnego rozpoznawania twarzy w sposób automatyczny. To umożliwia szybkie dostosowanie się systemu do śledzonego obiektu, a z czasem jego personalizację. Po zakończeniu prac nad śledzeniem twarzy w czasie rzeczywistym zespół uzupełnił program o możliwość rozpoznawania mimiki twarzy, który dopasowuje model trójwymiarowy kształtu twarzy do opracowanych cech charakterystycznych.

Podsumowując, omawiany projekt przyczynił się do stworzenia wydajnego programu dyskryminującego, pracującego w warunkach rzeczywistych, oferującego znacznie lepsze efekty niż dotychczas. Powstał nowy i gotowy do wykorzystania program do rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym, który po udostępnieniu za darmo w internecie został pobrany przez tysiące użytkowników.

Wraz z postępem technologii elastycznego rejestrowania i śledzenia obiektów, program może w przyszłości okazać się przydatny w obrazowaniu medycznym. Natomiast już teraz wyniki projektu pomagają w udoskonalaniu monitoringu bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Program do rozpoznawania twarzy, bezpieczeństwo, nadzór, FER IN THE WILD, regresja dyskryminacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę