Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unijna konferencja promuje wspólne prowadzenie badań i rozwój regionalny

Aby możliwa była pomyślna realizacja programu Horyzont 2020, konieczne jest wypracowanie wspólnej wizji dla europejskiego przemysłu oraz wykorzystanie możliwości wzrostu dzięki współpracy i finansowaniu. W ramach unijnej inicjatywy zorganizowano prestiżowe wydarzenie poświęcone tym zagadnieniom.
Unijna konferencja promuje wspólne prowadzenie badań i rozwój regionalny
W ramach projektu INDUSTRYTECH2014 (Smart growth through research and innovation; Towards Europe 2020) w kwietniu 2014 r. w Grecji zorganizowano trzydniową konferencję. Przedstawiciele przemysłu, urzędnicy i naukowcy omawiali różne zagadnienia z zakresu nanotechnologii, materiałów zaawansowanych oraz zaawansowanej produkcji, przetwórstwa i biotechnologii (NMPB).

W tej trzeciej z kolei, odbywającej się dwa razy do roku i organizowanej w ramach greckiej prezydencji w Radzie UE konferencji wzięło udział ponad 1300 uczestników z przeszło 60 krajów, w tym 150 wybitnych prelegentów. Ogólnym celem było zebranie szerokiego spektrum opinii najważniejszych aktorów innowacji w europejskiej produkcji.

W trakcie czterech sesji plenarnych, 17 sesji równoległych oraz 20 warsztatów omawiano znaczenie technologii NMPB dla utrzymania przez Europę pozycji lidera światowej produkcji. Dyskusje koncentrowały się na perspektywach regionalnych czynników napędzających innowacje oraz na roli wdrażania technologii NMPB. Omawiano również znaczenie reindustrializacji Europy w oparciu o badania i innowacje w dziedzinie technologii przemysłowych.

Na konferencji nawiązywano współpracę zmierzającą do wykorzystania możliwości technologicznych i okazji biznesowych, szczególnie w krajach bałkańskich i regionie Morza Śródziemnego. Ponadto przedstawiciele świata nauki i przemysłu połączyli siły w celu komercjalizacji kluczowych technologii w ramach programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia przedstawiono także europejskie i światowe osiągnięcia oraz ostatnie innowacje w dziedzinie technologii NMPB.

Projekt INDUSTRYTECH2014 pomógł uczestnikom konferencji w nawiązaniu owocnej współpracy oraz zaznajomieniu się z najnowszymi osiągnięciami w omawianej dziedzinie. Innowacyjne przedsiębiorstwa z całej Europy miały okazję zaprezentowania swojej działalności i osiągnięć gościom z całego świata, a także znalezienia nowych partnerów technologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Horyzont 2020, INDUSTRYTECH2014, inteligentny wzrost, badania i innowacje, nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowana produkcja, przetwórstwo i biotechnologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę