Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ChemProt-HLMS — Wynik w skrócie

Project ID: 327533
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Profile proteomiczne modyfikacji białek

Histony to białka jądrowe komórek eukariotycznych, które działają jak szpulki nawijające DNA w taki sposób, że tworzy ciasno upakowane jednostki. Europejscy naukowcy zbadali posyntetyczne modyfikacje białek i ich rolę w regulacji genów.
Profile proteomiczne modyfikacji białek
Dzięki histonom genomy eukariotyczne w jądrze komórkowym są 40 000 razy krótsze niż ich rozpakowane cząsteczki. Rdzenie i długie ogony molekuł histonowych mogą być kowalencyjnie modyfikowane w różnych miejscach. Potranslacyjne modyfikacje (PTM) histonów biorą udział w różnych procesach, takich jak regulacja genów, naprawa DNA, mitoza i mejoza. PTM histonów obejmują metylację, acetylację, fosforylację, ubikwitynację i lipidację.

Zastosowanie chemicznej proteomiki zaowocowało przełomowymi odkryciami z dziedziny chemii i biologii PTM. Celem finansowanego przez UE projektu CHEMPROT-HLMS (Chemical proteomics for universal profiling of histone lysine malonylation and succinylation) było stworzenie chemicznych metod analizy zachodzącej podczas PTM lipidacji (mirystylacji i prenylacji).

Naukowcy stworzyli nową sondę YnMyr (tzn. acetylenowy analog kwasu mirystynowego) do identyfikacji białek N-mirystylowanych w ramach chemicznej proteomiki. Przy użyciu różnych linii komórkowych przeprowadzono wieloskalowe, ilościowe doświadczenia proteomiczne. Przeanalizowano komórki w warunkach normalnych i po indukowaniu apoptozy (śmierci komórkowej). Analiza danych proteomicznych wykazała wyraźne różnice w mirystylacji de novo proteomów w komórkach poddanych apoptozie.

Ponadto stworzono nowe sondy prenylacyjne do analizy PTM w żywych komórkach. Zastosowanie tych sond umożliwiło policzenie modyfikacji w poszczególnych białkach w odpowiedzi na inhibicję różnych transferaz prenylowych.

Obecnie proces tworzenia leków obejmuje, oprócz ich odkrywania, badania biologii systemów. W związku z tym, nowe metody stworzone w ramach projektu CHEMPROT-HLMS powinny ułatwić profilowanie potencjalnych leków poprzez sieci biologiczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Proteomika, potranslacyjne modyfikacje histonów, CHEMPROT-HLMS, mirystylacja, prenylacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę