Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe teoretyczne elementy elektryczne

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE postanowili opracować elektroniczny odpowiednik układu okresowego pierwiastków chemicznych. Owocem prac jest nowa zasada teorii obwodów oraz przewidywane właściwości nieznanych jeszcze komponentów, na przykład memrystora negatywnego.
Nowe teoretyczne elementy elektryczne
Inżynierowie od dawna pracowali na trójce "elementów idealnych" do klasycznych układów obwodów elektronicznych — rezystorze, wzbudniku i kondensatorze — z których każdy posiada ustalone właściwości. Jednak współczesne urządzenia nanoelektroniczne zawierają komponenty o zmiennych właściwościach, które trzeba udokumentować.

Celem projektu DISCOVERTABLE (Re-discovering a periodic table of elementary circuit elements), finansowanego ze środków UE, było opracowanie układów komponentów nieidealnych. Uczestnicy projektu są zdania, że tego rodzaju tabele byłyby odpowiednikiem układu okresowego pierwiastków. Narzędzie to pozwoliłoby na klasyfikację istniejących elementów obwodów oraz przewidzenie właściwości nowych komponentów.

Zespół zaproponował dla teorii obwodów zasadę supersymetrii, zgodnie z którą każdy element obwodu posiada swój symetryczny odpowiednik. Uczeni stwierdzili, że teoria ta jest matematycznie "elegancka" i potencjalnie przydatna.

W ramach prac przewidziano też istnienie nowego elementu elektronicznego: memrystora negatywnego. Zespół przeanalizował hipotetyczne cechy i potencjalne zastosowania tego komponentu.

Dzięki projektowi DISCOVERTABLE mogą powstać nowe rozwiązania w dziedzinie elektroniki i komputerów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Elementy, inżynieria elektroniczna, układ okresowy, teoria obwodów, memrystor negatywny, DISCOVERTABLE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę