Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ostrygi mają oporność zapisaną w genach

Wirus opryszczki masowo zabija najcenniejsze europejskie ostrygi. Europejska grupa badawcza używa genów oporności, aby pomóc populacjom ostryg w powrocie do dawnej liczebności.
Ostrygi mają oporność zapisaną w genach
Wymieranie ostryżyca japońskiego, który stanowi najcenniejszą ostrygę na rynku europejskim, powiązano z wirusem opryszczki. W większości przypadków giną osobniki młode, a immunizacja względem wirusa jest niemożliwa, jako że ostrygi nie mają swoistej odpowiedzi odpornościowej.

W ramach finansowanego przez UE projektu HERPISH (Herpes virus in Irish oysters and identification of resistant stocks), badacze chcieli zsekwencjonować RNA irlandzkich populacji ostryg hodowlanych, aby znaleźć przejawy genetycznej oporności na wirusa opryszczki.

W tym celu uczestnicy projektu HERPISH przeprowadzili badania terenowe, aby wyłowić ostrygi oporne na wirusa opryszczki. W ramach badań, naukowcy porównali stan ostryg, które zostały uprzednio zainfekowane wirusem, ze stanem tych, które tego uniknęły.

Następnie naukowcy umieścili populacje ostryg na obszarach znanych z występowania wirusa, jak również w miejscach, gdzie nie został on wykryty. Ostrygi, które przeżyły badania terenowe, zostały następnie w warunkach laboratoryjnych zainfekowane wirusem opryszczki, aby przebadać ich oporność na niego.

Uczestnicy HERPISH rozmnożyli w laboratorium ostrygi, które przetrwały, i wystawili ich potomstwo na działanie wirusa, aby przebadać również ich oporność. Następnie badacze dokonali sekwencjonowania RNA ostryg, aby znaleźć geny odpowiadające za oporność.

Te ostrygi, które nigdy przedtem nie zostały zakażone wirusem, i tym razem pozostały niezainfekowane, nawet gdy warunki sprzyjały chorobie. O wiele więcej ostryg zginęło w niektórych zainfekowanych miejscach niż w innych, zależnie od oporności na wirusa opryszczki.

Co istotne, uczestnicy projektu HERPISH odkryli w ostrygach opornych na wirusa kilka genów obronnych, które w przyszłości mogą być użyte w programach rozrodczych, mających ograniczyć śmiertelność ostryżycy japońskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ostrygi, wirus opryszczki, ostryżyca japońska, HERPISH, oporność genetyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę