Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

REMART — Wynik w skrócie

Project ID: 338531
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania

Recykling materiałów metalowych z przekładni wirników maszyn lotniczych

Wydajny recykling jest zawsze pożądany, szczególnie gdy chodzi o drogie materiały. W przypadku maszyn lotniczych wydajność tę można zwiększyć przy pomocy szczegółowych protokołów przetwarzania każdego z komponentów.
Recykling materiałów metalowych z przekładni wirników maszyn lotniczych
Elementy układu przeniesienia napędu mają ograniczoną żywotność i muszą być poddawane recyklingowi. Niektóre metody są mniej szkodliwe dla środowiska i pracowników niż inne.

W ramach projektu REMART (Recycling of metallic materials from rotorcraft transmissions), finansowanego ze środków UE, przeanalizowano najważniejsze procesy odzyskiwania materiałów (demontaż, rozbieranie, przetapianie itd.) oraz protokoły recyklingu, aby umożliwić wtórne wykorzystanie komponentów. Zastosowane podejście skupiało się na efektywności, opłacalności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Głównym celem była optymalizacja wykorzystania istniejących technologii oraz przypisanie efektywnych i przyjaznych środowisku protokołów recyklingu do każdego kawałka odzyskiwanego materiału.

Pierwszy krok polegał na przygotowaniu kompleksowego badania rynkowego. Równolegle przeprowadzono analizę wszystkich materiałów i powłok stosowanych w produkcji układów przeniesienia napędu w śmigłowcach. Po określeniu wszystkich materiałów, w tym najpopularniejszych powłok i metod obróbki powierzchni, do każdego elementu można było przypisać najbardziej optymalną sekwencję procesu recyklingu.

W projekcie wykorzystano dwa różne komponenty demonstracyjne (przekładnia śmigła ogonowego oraz przekładnia pośrednia), aby przetestować opracowane protokoły recyklingu. Ostatni etap prac polegał na przeanalizowaniu opłacalności obu procesów recyklingu.

Recykling materiałów metalowych znajdujących się w przekładniach wiropłatów pomaga w zmniejszeniu negatywnego oddziaływania konstrukcji i systemów lotniczych na środowisko, minimalizacji odpadów wytwarzanych przez przemysł lotniczy, ograniczeniu emisji oraz zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Ponadto przeanalizowane parametry i uzyskane dane można wykorzystać w połączeniu z innymi narzędziami inżynierii środowiska, takimi jak ocena cyklu życia, analiza śladu węglowego, inżynieria cyklu życia oraz ekologiczne projektowanie.

Omawiana inicjatywa przyczyni się do zwiększenia recyklingu aluminium w całej Europie. Do najważniejszych korzyści związanych z recyklingiem materiałów metalowych z przekładni wiropłatów należy między innymi zmniejszenie zużycia energii, emisji i kosztów kapitałowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Recykling, materiały metalowe, samolot, REMART, przekładnie wiropłatu, śmigłowiec
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę