Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody oceny zrównoważonych budynków

Zrównoważona architektura ma kluczowe znaczenie dla współistnienia przyrody i człowieka. Często jednak budynki okazują się nie tak ekologiczne jak przewidywał projekt ze względu na brak zrozumienia systemów i odpowiedniej konserwacji przez mieszkańców.
Nowe metody oceny zrównoważonych budynków
W ramach projektu BUPESA (Building Performance Evaluation for Sustainable Architecture), finansowanego ze środków UE, opracowano nowe metody umożliwiające porównywanie pierwotnych koncepcji budowy i modernizacji budynków z faktycznymi parametrami użytkowymi. Celem prac była ocena użyteczności budynków pod względem ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, akustyki oraz urządzeń wewnętrznych w kontekście samopoczucia i zachowań mieszkańców. W oparciu o wszystkie te kwestie przygotowano zalecenia dotyczące przyszłego projektowania budynków.

Aby zrealizować te złożenia, uczestnicy inicjatywy ocenili dwie zrównoważone inwestycje mieszkaniowe w angielskim Leeds. Pierwszy z nich to LILAC, jeden z pionierskich brytyjskich ekologicznych projektów spółdzielczych, a drugi to Saxton, nagradzany projekt modernizacji mieszkań socjalnych. Analiza wskazała na potrzebę bardziej starannego projektowania systemów wentylacji mechanicznej i eliminacji mostków cieplnych. Znaleziono także dowody na przegrzewanie się domów w lecie, co potwierdza konieczność uwzględnienia różnic w sezonowym ogrzewaniu niższych i wyższych pięter.

W tym kontekście zespół opracował narzędzie z zakresu społecznego uczenia się, umożliwiające społecznościom obniżenie zużycia energii i wody dzięki porównaniu zużycia przez poszczególne mieszkania w obrębie jednego budynku. Analiza tych dwóch projektów wskazała na brak zrozumienia sposobów ograniczania oddziaływania na środowisko oraz potrzebę prowadzenia bardziej zindywidualizowanych szkoleń dotyczących korzystania z systemów. W tym celu można by wykorzystać fora mediów społecznościowych, np. grupy na Facebooku, aby umożliwić im dokładniejsze poznanie ich budynków i wspólne opracowanie rozwiązań.

Ponadto uczestnicy projektu BUPESA opracowali narzędzie do oceny poszczególnych interfejsów kontrolnych, czyli punktów, z którymi ludzie mają bezpośredni kontakt w domu. Analizy w tym obszarze wskazały na istotne różnice pod względem umiejętności korzystania z tych elementów sterujących oraz na potrzebę uproszczenia systemów kontrolnych i udoskonalenia wytycznych w zakresie konserwacji i szkolenia.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania opracowane w projekcie pomagają użytkownikom w monitorowaniu i poprawie wydajności, a także modernizacji oraz udoskonaleniu projektowania, konserwacji i zamówień w branży. Pomagają one także mieszkańcom w łatwiejszym gospodarowaniu energią i wodą w domu, przyczyniając się do poprawy ich samopoczucia i wygody oraz do zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

Informacje o wynikach prac były szeroko rozpowszechniane, wpływając na kształt prawodawstwa w UE, a szczególnie w Zjednoczonym Królestwie. Badania te pomogą prawodawcom, przemysłowi, naukowcom i organizacjom obywatelskim w tworzeniu i regulacji architektury oaz powiązanych produktów mieszkaniowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważona architektura, BUPESA, efektywność budynku, przegrzanie, kontrola środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę