Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe kodeks dotyczący wyboru miejsca porodu

W ramach antropologicznej medycznej analizy porodu badano dyskurs w tej dziedzinie oraz działania osób dążących do stworzenia bardziej przyjaznych warunków podczas porodu.
Nowe kodeks dotyczący wyboru miejsca porodu
W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie medykalizacji porodów, zwłaszcza w zakresie zabiegów cięcia cesarskiego, których liczba stale rośnie. Ten fakt, w połączeniu ze zbyt dużą liczbą zabiegów medycznych podczas porodu, stał się impulsem do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu CODEONBIRTH (An intercultural and ethical code on birth. A dialogue between institutional directives and women's needs) były porody pozaszpitalne (w domu i w domu porodowym) w trzech krajach europejskich. Głównym celem projektu było stworzenie powiązań pomiędzy wymaganiami i oczekiwaniami kobiet a zadaniami systemu opieki medycznej.

W ramach badania analizowano oficjalny dyskurs medyczny, położniczy i polityczny, porównywano i zestawiano polityki oraz praktyki dotyczące porodów pozaszpitalnych, a także zbierano informacje na temat doświadczeń i opinii położnych oraz kobiet rodzących w domu lub w domu porodowym. W tym celu dokonano przeglądu dokumentów i studiów przypadku Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących domów porodowych i usług położniczych w zakresie porodów domowych we Włoszech, Hiszpanii i Holandii. Przeprowadzono także szczegółowe wywiady z kobietami, które rodziły w domu, i kobietami ciężarnymi, które wolą rodzić w szpitalu w tych trzech krajach. W projekcie uczestniczyło 81 ekspertów w dziedzinie zdrowia, położnych i ginekologów.

Wyniki wykazały, że najważniejszym aspektem różnych podejść do ciała, zdrowia i reprodukcji był szacunek. Odkryto lukę w dialogu między położnymi, kobietami, które rodziły w domu, oraz pracownikami służby zdrowia. Kobiety o niskim ryzyku uważają, że szpital nie jest najbezpieczniejszym miejscem do rodzenia. Wynika to z liczby zbędnych zabiegów medycznych i potencjalnie zdepersonalizowanego i pozbawionego szacunku środowiska.

Główne ustalenia wskazują, że uwzględnienie doświadczeń położnych i kobiet w zakresie porodu pozaszpitalnego może pomóc w promowaniu bardziej fizjologicznego i pełnego szacunku podejścia do porodu, w tym również w szpitalach. Będzie to wymagało wprowadzenia zmian w politykach i praktykach związanych z porodem w celu postawienia potrzeb kobiet i ich dzieci na pierwszym miejscu.

Badanie to może potencjalnie zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń i korzyści związanych z różnymi modelami porodów oraz usprawnić komunikację między instytucjami i obywatelami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Poród, cięcie cesarskie, poród domowy, dom porodowy, położne, kobiety ciężarne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę