Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody zapobiegania zanieczyszczaniu membran dla zasobów wody pitnej

Zespół UE utworzył program wymiany z Chinami, w ramach którego badano biologiczne aspekty zanieczyszczania membrany ultrafiltracyjnej. Zastosowanie nowych metod oczyszczania wstępnego, takich jak ozon z pokrywaniem warstwą dwutlenku manganowego, dało zachęcające rezultaty.
Nowe metody zapobiegania zanieczyszczaniu membran dla zasobów wody pitnej
W ostatnich latach stosowanie filtracji membranowej do oczyszczania wody pitnej staje się coraz bardziej popularne. Membrany mogą jednak ulegać zablokowaniu ("zanieczyszczaniu") materiałem pochodzenia biologicznego, sprawiając, że hamowanie rozwoju bakterii ma istotne znaczenie dla filtracji membranowej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu WATERULTRAFILTRATION (Novel approaches for enhancing the treatment of drinking water by ultrafiltration and evaluating the mechanisms at nano-scale) utworzono stypendialny program wymiany. Partner UE gościł jednego chińskiego specjalistę przez okres dwóch lat. Zespół zbadał i udoskonalił efektywność membrany ultrafiltracyjnej dla zasobów wody pitnej, skupiając się na minimalizacji rozwoju bakterii i ich fizycznej separacji od powierzchni membrany oraz związanych z nimi produktów komórkowych.

Wczesne badania obejmowały przyczyny i zapobieganie zanieczyszczaniu. Opisano między innymi chemiczne oczyszczanie wstępne z wykorzystaniem związków żelaza, użycie warstwy piasku i rolę krystalizacji szlamu w blokowaniu.

W ramach dalszych prac zbadano optymalne użycie ozonu w zanurzonym zbiorniku membranowym, połączone użycie ozonu wraz z powlekaniem warstwą dwutlenku magnezu i magnetycznych materiałów jonowymiennych, również w połączeniu z ozonowaniem. Zespół zbadał również naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.

Większość z technik objętych badaniem hamowała rozwój bakterii i współwystępujących rozpuszczalnych substancji organicznych, zmniejszając tym samym poziom zanieczyszczenia. Szczególnie skuteczne okazało się zastosowanie ozonu w połączeniu z pokrywaniem warstwą dwutlenku manganu. Technologia ta może mieć zastosowanie w pełnowymiarowym oczyszczaniu zanieczyszczonych wód.

Badania zaowocowały opublikowaniem 11 artykułów naukowych, a kolejnych 6 zgłoszono do publikacji lub jest w przygotowaniu. Członkowie zespołu przedstawili również prezentacje na kilku konferencjach i wymienili się wiedzą podczas wizyt w innych instytucjach i poprzez wewnętrzne seminaria.

Opracowane w ramach projektu nowe podejście do zapobiegania biozanieczyszczaniu membran ultrafiltracyjnych może przełożyć się na zwiększenie skuteczności i niezawodności zakładów oczyszczania wody dla zasobów wody pitnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Membrana, osady, ultrafiltrowanie, ozon, dwutlenek manganu, woda pitna, rozwój bakterii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę