Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MGD — Wynik w skrócie

Project ID: 330091
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wiele znaczeń terminu "pomyślny"

W ramach badania UE przestudiowano historyczny zasięg i wpływ kluczowego tekstu buddyjskiego z Tajlandii. Rezultatem prac było cyfrowe wydanie zlatynizowanej wersji języka pali, mającej stanowić podstawę dla przyszłych porównań z wydaniami rodzimymi w językach azjatyckich.
Wiele znaczeń terminu "pomyślny"
W 1524 roku tajski mnich Sirimangala napisał kanoniczny buddyjski tekst, będący refleksją nad 38 pokrewnymi znaczeniami terminu "pomyślny". Ten obszerny utwór, noszący nazwę Mangalatthadipani (Mg-d), został napisany w języku pali i choć odegrał on ważną rolę w Azji Południowo-Wschodniej, dotychczas był lekceważony przez zachodnich uczonych.

W ramach finansowanego przez UE projektu MGD ("The commentary on auspicious things". A Pali text from northern Thailand) tekst ten wydano, stosując podejście interdyscyplinarne. W badaniach odwoływano się do wiedzy filologicznej (historii i ewolucji języków), historycznej i antropologicznej.

Na podstawie wypraw terenowych naukowcy określili rozprzestrzenienie Mg-d w kontynentalnej Azji i na Sri Lance. Zasięg ten był większy, niż wcześniej sądzono; oprócz Kambodży, Laosu i Tajlandii obejmował również Birmę. W oparciu o rodzime wersje językowe z Azji Południowo-Wschodniej z okresu od XVII do XX wieku naukowcy zaangażowani w projekt zbadali również charakter zasięgu i jego zmienność.

Zespół przetranskrybował pismo tajskie do wydania roboczego, obejmującego około 400 stron przeszukiwalnej bazy danych z literami łacińskimi. Nowa wersja stanowi podstawę dla wszystkich przyszłych wydań krytycznych obejmujących wersje khmerską i birmańską.

Badacze porównali ustępy z wydania roboczego do istniejących wersji cyfrowych kanonu języka pali. Przeprowadzone prace pozwoliły na dodanie odwołań do kanonicznych i postkanonicznych dokumentów w postaci przypisów na dole strony. W ten sposób możliwe było określenie stanu buddyzmu Therawada w Tajlandii w XVI wieku.

Inne aspekty badania zgłębiały religijny, historyczny i społeczny kontekst dzieł Sirimangali. Owocem prac jest nowa bibliografia ważnych źródeł, szczególnie utworów w języku tajskim, w tym konkretnie dotyczących autora.

Dzięki projektowi MGD dostrzeżono znaczenie ważnego buddyjskiego tekstu wraz z jego historycznym kontekstem. Cyfrowe wydanie robocze ułatwia prowadzenie dalszych prac naukowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pomyślny, buddysta, Tajlandia, język pali, Sirimangala, Mangalatthadipani
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę