Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ENTENTE — Wynik w skrócie

Project ID: 305128
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Francja

Impuls dla transferu wiedzy w europejskim sektorze zdrowia

Nowo ufundowana ze środków unijnych inicjatywa przyczyniła się do wzmocnienia struktur transferu wiedzy na uczelniach, w publicznych instytucjach badawczych i w szpitalach. Prace koncertowały się na sektorze zdrowia, ale pracowano też nad promowaniem współpracy międzynarodowej przemysłu ze środowiskami akademickimi.
Impuls dla transferu wiedzy w europejskim sektorze zdrowia
Projekt ENTENTE (European network of knowledge transfer in health) ustanowił stały strumień ogólnoeuropejskiego transferu wiedzy (TW) poprzez działania networkingowe i inne.

TW w dziedzinie zdrowia ma kluczowe znaczenie dla przenoszenia światowej klasy badań z laboratorium na rynek, z korzyścią dla pacjentów. Stanowi on również pomost pomiędzy przemysłem a nauką w zakresie uzyskiwania bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków i technologii, które mogą być łatwo adoptowane przez przemysł i handel.

Projekt ENTENTE zrealizował główne założenia poprzez pracę w czterech kluczowych obszarach. Działania networkingowe i wymiany obejmujące pełne spektrum interesariuszy zaowocowały powstaniem społeczności złożonej z 1530 członków. Powiązane działania obejmują dedykowane biuletyny, prezentacje na ponad 30 wydarzeniach networkingowych w Azji, Europie i USA, organizację 2 dedykowanych wydarzeń projektu ENTENTE i aktywną obecność w mediach społecznościowych tj. na Twitterze i LinkedIn.

Specjaliści z organizacji transferu technologii (OTT), którzy odgrywają zasadniczą rolę w TW, mieli możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Działania w tym obszarze projektu obejmują publikację w Internecie 102 najlepszych praktyk i 16 działań w zakresie polityk, opublikowanie 12 filmów na temat najlepszych praktyk, prezentację 25 historii sukcesu i internetowy poradnik dotyczący transferu technologii.

Trzeci obszar prac dotyczył wdrożenia programu wymiany dla specjalistów z zakresu transferu technologii z dziedziny zdrowia. Prace te obejmowały cztery zaproszenia kandydatów, w ramach których otrzymano 129 kwalifikujących się wniosków od 83 OTT z 22 krajów oraz zorganizowano 34 wymiany.

W ramach projektu ENTENTE pracowano też na sformułowaniem i dostarczeniem zaleceń dotyczących wzmocnienia TW na poziomie europejskim. W tym celu przeprowadzono dziewięć spotkań rad doradczych, przygotowano dwa publicznie dostępne raporty i jedną białą księgę dla OTT, środowisk akademickich, przemysłu i decydentów na temat usprawnienia transferu technologii w Europie w sektorze zdrowia. Partnerzy projektu opracowali również kluczowe zalecenia i działania na rzecz promocji TW w Europie.

Działania realizowane w ramach projektu i ich wyniki pomagają zwiększyć potencjał TW w europejskim sektorze zdrowia. Tak więc projekt ENTENTE zapewnił również wsparcie dla uniwersytetów, publicznych organizacji i instytucji badawczych mających trudności ze skutecznym konkurowaniem z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w zakresie rekrutacji i utrzymania kompetentnych zasobów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transfer wiedzy, sektor zdrowia, uniwersytety, publiczne instytucje badawcze, ENTENTE, transfer technologii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę