Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Znaczniki społecznościowe i badania rynkowe

Naukowcy z UE analizowali możliwości wykorzystania znaczników społecznościowych do prognozowania wyników sprzedaży. Otrzymana w ten sposób nowa mapa pozycjonowania produktów pozwala na bezpośrednią ocenę opinii klientów, a tym samym na bardziej wiarygodną i szczegółową interpretację działań marketingowych.
Znaczniki społecznościowe i badania rynkowe
Znaczniki społecznościowe to jednowyrazowe etykiety nadawane produktom przez konsumentów w celu wyrażenia przez nich opinii. Informacje te łączą zbiory powiązanych towarów i dostarczają specjalistom marketingu przydatnych danych na temat opinii klientów.

Przetwarzanie takich informacji nie obywa się jednak bez problemów. Dlatego też w ramach projektu SOCIAL TAG MAPS (Mapping products on social tagging networks: Insights for demand forecast and positioning) badano, czy semantyka znaczników społecznościowych odzwierciedla wyniki sprzedaży.

Uczestnicy projektu opracowali nową metodę analizy danych ze znaczników. Powstała innowacyjna mapa pozycjonowania produktów, pomagająca w analizowaniu sieci skojarzonych znaczników. Zamiast wnioskowania znaczenia w oparciu o algorytmy eksploracji danych tekstowych, opracowane rozwiązanie wykorzystuje bezpośrednio słowa kluczowe.

Metoda taka jest mniej podatna na błędy i umożliwia dokonywanie bardziej zniuansowanych interpretacji. Specjaliści marketingu mają też dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym map pozycjonowania produktów, pomagających im w skuteczniejszym analizowaniu rynku i przewidywaniu sprzedaży.

Wyniki badania wskazują, że wykorzystujące znaczniki społecznościowe metody analizy zarządzania marką pozwalają na efektywne mierzenie znajomości marki, przychylności skojarzeń oraz wspólnych cech konkurencyjnych produktów. Umożliwiają też wyjaśnienie nieprzewidzianych zwrotów towarów.

Wyniki badania wskazują też, że w przypadku silnych marek, dla zarządzania kapitałem marki ważniejsze jest zwiększenie dominacji w określonych kategoriach. Z drugiej strony słabsze marki powinny kłaść większy nacisk na spójność.

W ramach projektu powstały metody umożliwiające specjalistom zarządzającym markami na monitorowanie kapitału marki. Badania takie mogą pozwolić na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat opinii klientów i przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Znaczniki społecznościowe, badania rynkowe, pozycjonowanie produktów, SOCIAL TAG MAPS, prognoza, skuteczność sprzedaży
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę