Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wywąchać szkodliwy metan

Państwa członkowskie UE muszą składać sprawozdania na temat działań podejmowanych w celu ograniczania emisji metanu, ale nie mają do tego odpowiednich narzędzi. Celem pewnego projektu badawczego było stworzenie systemu umożliwiającego wykrywanie tego gazu w powietrzu.
Wywąchać szkodliwy metan
Metan jest ważnym gazem cieplarnianym, odpowiedzialnym za 20% obserwowanego efektu cieplarnianego. Na mocy protokołu z Kioto państwa członkowskie UE muszą raportować roczne emisje metanu. Jednak choć globalne emisje są dobrze znane, kraje UE mają ograniczoną wiedzę na temat ilości metanu emitowanego przez poszczególne źródła.

Aktualnie stosowana technologia detekcji opiera się na spektroskopii, która pozwala na uzyskanie precyzyjnych pomiarów i nadaje się do wykorzystania w terenie. Problemem jest jednak to, że dostępna technologia nie umożliwia wykrywania izotopów metanu ze względu na ich niskie stężenie.

Zespół projektu METHANE ISOTOPES (Real-time monitoring of methane isotopes in ambient air), finansowanego ze środków UE, postanowił opracować przenośny, ultraczuły spektrometr, który mierzyłby izotopy metanu w powietrzu w czasie rzeczywistym. Nowy instrument umożliwiłby naukowcom śledzenie emisji aż do ich źródła.

Naukowcy pracowali nad przenośnym systemem, pozwalającym na oznaczanie poziomów izotopów metanu o stężeniu poniżej jednej cząsteczki na miliard w czasie rzeczywistym. W celu zautomatyzowania systemu opracowano specjalne oprogramowanie kontrolujące laser pomiarowy i przepływ gazu w próbce, a także dokonujące pomiarów i gromadzące dane. Dioda laserowa była źródłem wielu problemów podczas realizacji projektu ze względu na awarie i zbyt niską moc.

Z uwagi na te ograniczenia czułość instrumentu okazała się dużo gorsza, niż przewidywali naukowcy. Przez to zespół nie był w stanie przeprowadzić prób terenowych przed zakończeniem realizacji projektu.

W ramach omawianej inicjatywy przeprowadzono przełomowe badania dotyczące wykorzystania komercyjnych laserów do wykrywania izotopów metanu. Uczeni mają nadzieję, że uda im się poprawić czułość aparatury, ponieważ rośnie zainteresowanie tego typu laserami, a przemysł rozwija odpowiednie technologie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metan, gaz cieplarniany, protokół z Kioto, emisje, izotopy metanu, powietrze otoczenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę