Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Imigranci z krajów arabskich głosujący za granicą

Jak i w jakim stopniu imigranci z krajów arabskich wnoszą wkład w przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju swojego pochodzenia? Naukowcy zbadali przyczyny, dla których państwa arabskie nadają prawa swoim obywatelom mieszkającym za granicą oraz czynniki determinujące ich zachowania wyborcze.
Imigranci z krajów arabskich głosujący za granicą
Głosowanie za granicą to ogólnoświatowy trend. Jest ono uważane za jedno z praw imigrantów oraz za zjawisko pozytywnie wpływające na demokratyzację i rozwój. Mimo to piśmiennictwo na temat głosowania za granicą jest wciąż ubogie, szczególnie w krajach arabskich i afrykańskich.

Uczestnicy projektu ARAB OVERSEAS VOTING (Overseas voting among Arab migrants in the EU), finansowanego ze środków UE, zastosowali interdyscyplinarne i porównawcze podejście w celu dokładniejszego zbadania tego zagadnienia. Prace oparto na historycznych i współczesnych kontrastach między dwoma krajami arabskimi będącymi źródłem siły roboczej (Tunezją i Marokiem) oraz dwoma państwami UE będącymi jej odbiorcami (Francją i Włochami).

Kontekstem dla badania stały się głębokie przemiany polityczne w świecie arabskim oraz nasilenie się migracji między Afryką Północną i UE, obserwowane na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Uczeni zebrali sprawozdania wyborcze z tunezyjskich zagranicznych lokali wyborczych oraz przeprowadzili szczegółowe wywiady z tunezyjskimi dyplomatami, urzędnikami wyższego szczebla i działaczami społecznymi w Tunisie i Paryżu. Obserwowano tunezyjską kampanię wyborczą we Francji, a w Paryżu i na jego przedmieściach przeprowadzono anonimowe sondaże exit-poll.

Badanie przyniosło trzy główne, pozytywne rezultaty. Udało się uzupełnić lukę w piśmiennictwie na temat transnacjonalizmu. Przygotowano narzędzia badawcze, które można będzie wykorzystać w przyszłości w studiach przypadków. Ponadto rozwiano mity dotyczące głosowania za granicą, potwierdzając znaczenie takiego głosowania i uczynienia go jednym z przedmiotów badań nad migracją i transnacjonalizmem.

Do działań informacyjnych wykorzystano publikacje i konferencje naukowe, wykłady i wywiady w mediach. Współpraca naukowa pozwoliła na stworzenie sieci uczonych różnych dyscyplin (nauk politycznych, socjologii, geografii i ekonomii) i specjalizacji (regionalistyka, migracja, wybory).

Prace te odpowiadają na zapotrzebowanie dotyczące dokładniejszego zbadania zarządzania migracją, szczególnie migracją tymczasową, oraz badań nad przemianami społecznymi i politycznymi w krajach arabskich. Mogą także wnieść wkład w powiązane badania, dotyczące różnic pod względem wieku, płci i statusu prawnego. Obejmują one wzorce związane z wprowadzaniem głosowania za granicą, rozległe oraz ograniczone zasady głosowania, frekwencję wyborczą oraz zachowania wyborcze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Imigranci z krajów arabskich, zachowania wyborcze, głosowanie za granicą, demokratyzacja, sprawozdania wyborcze, lokale wyborcze, sondaż exit-poll, migracja, badania międzynarodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę