Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

S3C — Wynik w skrócie

Project ID: 308765
Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY
Kraj: Belgia

Popularyzacja wiedzy o sieciach inteligentnych

Sieci inteligentne pozostają nowością w wielu rejonach Europy, jednakże są oznaką początku zmiany standardu. Nadszedł czas, aby pomóc Europejczykom w zrozumieniu, na czym polegają te nowe systemy sieci elektrycznych.
Popularyzacja wiedzy o sieciach inteligentnych
Sieci inteligentne – sieci elektryczne przyszłości – korzystają z różnych zaawansowanych technologii, takich jak inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia i odnawialne źródła energii, aby zwiększyć wydajność energetyczną. Implementacja inteligentnych sieci w Europie wymaga jednak zmiany w sposobie, w jaki użytkownicy i interesariusze korzystają z energii elektrycznej. Rozmieszczenie sieci inteligentnych jest silnie uzależnione od odpowiednich technologii, inicjatyw i akceptacji użytkowników końcowych.

Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego przez UE projektu S3C (Smart Consumer - Smart Customer – Smart Citizen) postanowili zachęcić interesariuszy do zmiany zachowań związanych z energią. Aby osiągnąć założone cele, uczestnicy projektu zebrali ekspertów z różnych dyscyplin, takich jak nauki społeczne, inżynieria elektryczna i psychologia, aby znaleźć najlepsze metody angażowania interesariuszy.

Przy pomocy bieżących badań i po dogłębnej analizie ponad 30 projektów z inteligentną energią wypracowano wytyczne dotyczące angażowania konsumenta. Stworzono również i przetestowano narzędzia dla interesariuszy w dziedzinie projektów, produktów i usług, dotyczących inteligentnych sieci i wydajności energetycznej.

Ponadto członkowie zespołu projektu przeanalizowali wskaźniki osiągnięcia powodzenia w angażowaniu konsumentów, jak również ich świadomości i interakcji. Objęło to również rozpowszechnianie narzędzi i wytycznych online w celu zwiększenia wiedzy na temat implementacji, jak również monitoringu i oceny programów czynnego zapotrzebowania.

Do końca trwania projektu, wytworzono imponujący zestaw 50 narzędzi i wytycznych, mających pomóc w implementacji schematów użytkownik-oddziaływanie w przyszłych projektach dotyczących inteligentnych sieci. Nakreślono też 24 zalecenia dotyczące ustanowienia korzystnych warunków planowania. Wyniki zostały rozpowszechnione wśród interesariuszy poprzez ich czynne uczestnictwo, jak również poprzez kompleksową stronę internetową projektu. Reasumując, ta aktualna inicjatywa stanowi ważny krok w zachęcaniu do zrównoważonego wzrostu i efektywnego korzystania z energii w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieci inteligentne, sieć elektryczna, inteligentne liczniki, energia, S3C
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę