Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na umocnienie światowych rynków finansowych

Badanie porównawcze centrów finansowych — Luksemburga i Singapuru — pomogło w ustaleniu, w jaki sposób rynki finansowe stały się gałęziami gospodarki. Prace te dostarczyły nowych informacji na temat trudnego krajobrazu finansowego i przyczyniły do zwiększenia odporności gospodarek.
Nowe spojrzenie na umocnienie światowych rynków finansowych
Budowa silniejszych gospodarek w kontekście światowego kryzysu finansowego stała się jednym z priorytetów dla rządów i prawodawców. Finansowany ze środków UE projekt LUSIFUNDS (Securities markets, international financial centres, and regional resilience. A comparative analysis of Luxembourg and Singapore as strategic nodes in investment funds’ global production networks) miał na celu wsparcie tych działań poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej dwóch krajów znajdujących się po różnych stronach globu. Skupiając się na Luksemburgu i Singapurze, uczeni badali wyspecjalizowane centra finansowe w obu krajach oraz ich strategie mające na celu budowanie silnych gospodarek finansowych.

Ponieważ sektor finansowy stał się sam w sobie gałęzią gospodarki, wpływającą na wzrost gospodarczy, zespół przyjrzał się działaniu tych bardzo wyspecjalizowanych międzynarodowych centrów finansowych. W szczególności badano aktualny "sekurytyzowany" system finansowy i branżę zarządzania aktywami, analizując lokalne powiązania między firmami i między organami regulacyjnymi, aby uzyskać obraz "globalnej" sytuacji finansowej. W badaniu porównawczym dwóch wyspecjalizowanych centrów funduszy inwestycyjnych (jednym reprezentującym UE i drugim reprezentującym region ASEAN) przyjrzano się, jak każde z nich buduje lokalną odporność.

W ramach projektu sprawdzono możliwość zastosowania ram analitycznych dotyczących globalnej sieci produkcyjnej do finansów, a także starano się spojrzeć na finanse z nowej perspektywy. Prace te pomogły wyjaśnić coraz bardziej geograficznie skoncentrowaną produkcję finansową oraz zbadać sposób, w jaki regionalne strategie rozwojowe centrów finansowych polegają na branżach finansowych w kontekście umacniania wzrostu gospodarczego (rozwój "napędzany przez sektor finansowy").

Ważnym osiągnięciem projektu LUSIFUNDS jest również zaproponowanie precyzyjnej definicji terminu "centrum finansowe". Uczeni podkreślili potrzebę opisania roli państwa w budowaniu centrum finansowego przyszłości oraz rozwijania bardziej społecznie produktywnej branży finansowej. Wnioski te i wyniki badań mogą przydać się prawodawcom i centrom finansowym, pomagając im w upowszechnieniu zdrowszego i bardziej odpornego modelu finansowego w skali światowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Centra finansowe, siła gospodarki, kryzys finansowy, LUSIFUNDS, zarządzanie aktywami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę