Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zastosowania biochemii morskiej

Zespół wymiany europejsko-chińskiej przebadał zastosowanie szlaków chemicznych z organizmów morskich w zaawansowanych technologiach. Badanie, jak stworzenia morskie produkują różne materiały, przyniosło liczne nowe produkty i techniki możliwe do wprowadzenia na rynek.
Zastosowania biochemii morskiej
Biotechnologia morska zajmuje się dostosowywaniem procesów biologicznych organizmów morskich do zastosowań medycznych, przemysłowych i innych. Zwana również błękitną biotechnologią, stała się priorytetem badawczym zarówno dla Chin jak i UE.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu MARBIOTEC*EU-CN* (European-Chinese research staff exchange cluster on marine biotechnology) ustanowili wspólny program wymiany między odpowiednimi placówkami z Chin i UE. Skupiono się na ułatwianiu wymiany wiedzy dotyczącej odkrywania leków, biominerałów morskich i nanotechnologii między początkującymi a zaawansowanymi badaczami.

Naukowcy uzyskali wiele danych technicznych o procesach biochemicznych organizmów morskich oraz ich potencjalnych zastosowaniach w przemyśle i medycynie. Wyjaśniono dokładnie wiele różnych procesów chemicznych, poprzez które organizmy te produkują dane substancje.

Członkowie zespołu stworzyli w sumie 10 nowych technologii, które będzie można wprowadzić na rynek, w tym nowe, krzemowe włókna optyczne, substytuty kości i metody ich wytwarzania, oraz bazujące na polimerach powłoki dentystyczne. Naukowcy stworzyli inne powłoki, w tym jedną promującą wzrost ludzkich komórek macierzystych, i metody prowadzenia kultur komórek bezkręgowców morskich. Wyniki obejmują również kilka biochemicznie wyspecjalizowanych technologii.

Zacieśnianie przez uczestników projektu współpracy badawczej między Chinami a UE będzie skutkować dalszym rozwojem przyszłych badań nad biotechnologią morską.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morski, biotechnologia, klaster wymiany, odkrywanie leków, biominerały, nanotechnologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę