Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kantowskie spojrzenie na złożone zależności między współczesnym prawem i religią

We współczesnej Europie obserwujemy sprzeczności między nakazami religijnymi a prawem, których przykładami są francuski zakaz noszenia burek przez kobiety czy wydany przez sąd w Kolonii wyrok zabraniający obrzezania chłopców.
Kantowskie spojrzenie na złożone zależności między współczesnym prawem i religią
W ramach projektu LAW AND RELIGION (A Kantian approach to current tensions between modern law and religious commitments) badano problematyczne zależności między współczesnym prawem i nakazami religijnymi, występującymi we współczesnych społeczeństwach Europy oraz Turcji.

W multidyscyplinarnym badaniu wzięli udział badacze z tytułem doktorskim w dziedzinie teorii politycznej i prawa z Uniwersytetu Kocaeli w Turcji, profesor specjalizujący się w praktycznej filozofii Kanta oraz konsultant naukowy i wykładowca zajmujący się socjologią polityczną.

Badano również nowe tureckie przepisy dotyczące edukacji, wprowadzające kursy na temat Koranu oraz życia proroka Mahometa w szkołach publicznych.

Uczeni wzięli udział w kilku wydarzeniach, których celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach, między innymi metodologii krytyki kantowskiej oraz metod badawczych i dydaktycznych stosowanych na jednym z brytyjskich uniwersytetów. Dzięki temu możliwe było rozpowszechnianie wyników badań za pośrednictwem specjalistycznych artykułów i działań informacyjnych.

Wydarzenia te pomogły w podniesieniu kwalifikacji uczonych w zakresie organizacji międzynarodowych konferencji, przyczyniających się do budowy sieci badawczych. Naukowcy podjęli się także recenzji specjalnych wydań czasopism, a także wydawania jednego periodyku. Część szkoleń dotyczyła składania wniosku o przyznanie grantu.

Opublikowano trzy teksty na temat normatywności standardów prawnych oraz zalet kantowskiego podejścia do prawa. Przygotowywane są również trzy teksty poświęcone opracowaniu podejścia do konkretnych przypadków związanych ze sprzecznymi normami oraz jego stosowania w takich przypadkach. Odbyło się także dziewięć prezentacji w Austrii, Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie.

Uczeni przygotowywali także konferencję mającą na celu zaprezentowanie rezultatów projektu, do udziału w której zaproszono różnych naukowców. Wyniki omawianych prac zostaną wykorzystane w nowym projekcie poświęconym etycznym rozwiązywaniu sporów: "Dealing ethically with conflicts between deep commitments: A dual critical-hermeneutic account". Projekt umożliwił także kontynuację współpracy między Uniwersytetami Keele i Kocaeli.

Założeniem inicjatywy LAW AND RELIGION było także wywarcie widocznego wpływu na życie społeczne; potrzebne są jednak dalsze działania informacyjne w tym zakresie. W ramach projektu założono też Centrum Sprawiedliwości i Etyki Krytycznej w Kocaeli. W ośrodku działać będzie rada doradcza, zajmująca się analizowaniem konkretnych przypadków konfliktu między prawem i nakazami moralnymi oraz wydawaniem porad w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Współczesne prawo, religia, LAW AND RELIGION, podejście kantowskie, rozwiązanie etyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę